Polskie drogi

Na Podkarpaciu ruszyła jedna z trudniejszych technologicznie budów w Polsce

GDDKiA poinformowała o jednej z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Chodzi o ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. W ramach inwestycji wybudowany zostanie tunel o długości ok. 2,2 km, a także trzynaście obiektów inżynierskich, w tym estakada ES-1.

 

S19 Rzeszów Południe - Babica - zakres prac

W ramach rozbudowy drogi ekspresowej S19, wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek jezdni o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988.

Zakres prac obejmuje budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

Umowa dotyczy również wybudowania pierwszego w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem oraz stworzenie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych.

Reklama

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł brutto.

Zakończenie prac zaplanowano w II kwartale 2026 roku.

Estakada ES-1

Bez wątpienia największym wyzwaniem inżynieryjnym na budowie odcinka S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy jest realizacja ponad 2-kilometrowego tunelu. GDDKiA zwraca jednak uwagę na pozostałe obiekty, także powstające w ramach tej inwestycji.

Przykładem jest estakada ES-1 w miejscowości Racławówka. Przeprowadza ona drogę ekspresową S19 nad drogą powiatową nr 1409R, drogą powiatową nr 1408R, korytarzem przejścia dla małych zwierząt oraz potokiem Lubcza.

Obiekt składa się z ośmiu przęseł i dziewięciu podpór a ustrój nośny obiektu skrzynkowy z betonu sprężonego jest rozdzielony dla każdej z jezdni. Jego podstawowe parametry prezentują się następująco:

  • długość całkowita:  413 m
  • rozpiętości przęseł jezdni lewej: 42,0 m  + 6 × 54,5 m + 42,0 m
  • rozpiętości przęseł jezdni prawej: 42,0 m  + 6 × 54,5 m + 42,0 m
  • wysokość podpór pośrednich od ok. 6 m do 13 m.

Budowa estakady jest realizowana w technologii nasuwania podłużnego przy użyciu awanbeków (dziobów montażowych). Metodę tę stosuje się w szczególności do budowy ciągłych obiektów wieloprzęsłowych sprężonych.

Obecnie na estakadzie zakończono  prace związane z wykonaniem żelbetowych fundamentów, rusztu i ścian konstrukcji stanowiska do prefabrykacji segmentów ustrojów nośnych. Rozpoczęto montaż części stalowych rusztowania i elementów deskowania segmentów na stanowisku prefabrykacji. Ku końcowi zmierzają roboty związane z montażem wspomnianych awanbeków.

Droga S19 wpłynie na komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duża liczba pojazdów przejeżdżających przez te miejscowości powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas oraz spaliny.

Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. 

To także istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: droga s19 | Polskie drogi | GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy