Polskie drogi

Dwa słupy i sporo nieprawidłowości

Transport dwóch betonowych słupów zakończył się na parkingu strzeżonym. Lista stwierdzonych przez wielkopolskich Inspektorów Transportu Drogowego zastrzeżeń była długa. Transport był o ponad 16 ton za ciężki. Przekroczono też inne normy gabarytowe. Brakowało właściwego zezwolenia i aktualnego przeglądu tachografu.

Ciężarówkę z betonowym ładunkiem zatrzymali gnieźnieńscy inspektorzy ITD na drodze ekspresowej S5. Transport dwóch słupów realizowano z naruszeniem wielu norm. Pojazd był zdecydowanie za ciężki. Zamiast dopuszczalnych 40 ton, ważył o ponad 40% za dużo (56,3 tony). Przekroczone zostały też normy nacisków osi - w niektórych przypadkach o ponad 20%. Pojazd był także o ponad pięć metrów za długi. Prowadzący nie posiadał wymaganego w tym przypadku zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym. Brakowało również aktualnego przeglądu tachografu. Inspektorzy  stwierdzili również przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przez kierującego.

Transport mógł być realizowany, dopiero po usunięciu nieprawidłowości związanych z wagą. Ponieważ na miejscu kontroli nie było warunków do przeładowania ładunku, ciężarówkę skierowano na parking strzeżony.

Kierowcę ukarano mandatami na łączną kwotę 800 zł. Konsekwencje poniesie również przedsiębiorca. ITD wszczęła wobec przewoźnika dwa postępowania administracyjne zagrożone wysokim i karami finansowymi.