Polskie drogi

Coraz bliżej do budowy kolejnych odcinków drogi S19

GDDKiA poinformowała, że złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dwóch fragmentów drogi ekspresowej S19. Dotyczy on odcinków od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego oraz między węzłem Babica, a Jawornikiem.

 

Zakres prac

W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki dwujezdniowej drogi ekspresowej. Pierwszy z nich to odcinek o długości 11,6 km między węzłem Babica a Jawornikiem, drugi o długości 13,7 km od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. 

Realizacja obejmuje zbudowanie węzła Żarnowa - Strzyżów oraz stworzenia trzech miejsc obsługi podróżnych (MOP) - w tym MOP Jawornik, MOP Halasy i MOP Tuliłów. W ramach inwestycji zaprojektowane zostaną także obiekty inżynierskie. Będzie to m.in. osiem estakad na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m. GDDKiA planuje również zbudowanie pięciu wiaduktów i przejść dla zwierząt. 

Reklama

Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik - Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.

Najważniejsze terminy

Odcinek S19 od węzła Babica do Jawornika realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy wynosi 1 253 370 000 zł. Wykonawca opracował Projekt Budowlany i uzyskał w imieniu inwestora decyzje administracyjne niezbędne do złożenia wniosku o decyzję ZRID. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji wykonawczej, a rozpoczęcie robót budowlanych, po uzyskaniu decyzji ZRID, planowane jest w II połowie przyszłego roku.

Zgodnie z podpisaną umową, prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r. Przy czym, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca).

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.  

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:    

81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe), 

72,9 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Domaradz - Krosno, Krosno - Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe - Dukla, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka), 

11,6 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz).

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: Via Carpatia | Polskie drogi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama