Polskie drogi

Będą zmiany ws. odholowywania pojazdów

Do dalszych prac trafił senacki projekt noweli Prawa o ruchu drogowym odnoszący się do opłat za odholowanie pojazdów i ich późniejsze zwracanie właścicielom. Zmiana jest konieczna ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z projektem zwrot pojazdu odholowanego na parking stanie się możliwy także bez uprzedniego wniesienia przez właściciela auta opłaty za to odholowanie. Właściciel będzie jednak zobowiązany uiścić tę opłatę w ciągu tygodnia od odebrania pojazdu, a jeśli tego nie uczyni wszczęte zostanie wobec niego postępowanie egzekucyjne.

W środę projekt przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą zaakceptowali senatorowie z tej komisji oraz z komisji samorządu terytorialnego, a także komisji administracji państwowej oraz infrastruktury. Projekt trafił do drugiego czytania w Senacie. Jak jednak wskazano zapewne konieczne okaże się wprowadzenie do projektu poprawek na dalszym etapie prac legislacyjnych. W opiniach przekazanych senackim komisjom na potrzebę dopracowania propozycji wskazywały bowiem m.in. samorządy.

Reklama

Projekt wynika z konieczności dostosowania zapisów prawa do wyroku TK z początków grudnia ub.r. Trybunał orzekł wtedy, że przepisy, które uzależniają wydanie właścicielowi odholowanego i przechowywanego na parkingu pojazdu od uiszczenia odpowiedniej opłaty są niezgodne z konstytucją. Według TK przepisy te były znacznym ograniczeniem prawa własności.

Zgodnie z zakwestionowanym wówczas przepisem, pojazd usunięty z drogi przez służby pozostawał na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia odpowiedniej opłaty za jego odholowanie i parkowanie, pojazd mógł zostać wydany dopiero po okazaniu dowodu wniesienia tej opłaty. Jak jednak podkreślał TK "dla ochrony porządku publicznego nie jest konieczne ograniczenie prawa własności właściciela pojazdu polegające na zatrzymaniu pojazdu do czasu uregulowania należności".

Trybunał zdecydował wówczas, że przepisy uznane za niekonstytucyjne stracą moc obowiązująca po dziewięciu miesiącach od ogłoszenia orzeczenia. Tym samym TK dał czas ustawodawcy na dostosowanie ustawy do wyroku.

Generalnie senacki projekt przewiduje możliwość wydania pojazdu mimo niewniesienia opłaty. Natomiast gdy opłata ta nie zostanie w ciągu siedmiu dni uregulowana "zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne obejmujące także odsetki". "Projekt nie zmienia reguł postępowania w przypadku osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemających stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. W takim przypadku do odzyskania pojazdu - tak jak dotychczas - konieczne będzie przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu" - zaznaczono w uzasadnieniu propozycji.

Samorządowcy w przekazanych opiniach zwracali uwagę m.in. na kwestie dodatkowych kosztów związanych z spodziewanymi postępowaniami egzekucyjnymi, które trzeba będzie w takich sprawach prowadzić. Chodzi m.in. o weryfikację miejsca zamieszkania właściciela auta w celu prowadzenia skutecznej egzekucji oraz określenie dokumentu - np. potwierdzenia odbioru pojazdu z parkingu - który stałby się podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Uzupełnienia zgłoszone przez samorządowców ma teraz przeanalizować senackie Biuro Legislacyjne.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mark/

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy