Polskie drogi

Akcja policji. Na celowniku piesi i rowerzyści

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też będą się bacznie przyglądać, czy piesi przestrzegają przepisy ruchu drogowego. 

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród tej grupy odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja apeluje do pieszych i rowerzystów, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.

Reklama

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Przypominamy też, że w okresie jesienno-zimowym piesi dla własnego bezpieczeństwa, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je w taki sposób, aby były widoczne w światłach pojazdów.  

Działania obejmą również rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy "niechronionych". Dlatego też kierujący rowerami  powinni zadbać o swoja widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty, sprawia, że kierowcy wcześniej zauważają rowerzystę. Równie ważne dla bezpieczeństwa rowerzysty są prawidłowo działające światła roweru.

Policja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy