Jazda (bez)alkoholowa

Co szósta osoba w więzieniu popełniła przestępstwo drogowe

Spośród osób znajdujących się w więzieniach i aresztach niemal 12 tysięcy popełniło przestępstwo drogowe. Jednak nie zawsze jest ono głównym powodem kary.

Drogowe przestępstwa to spowodowanie wypadku (ranni, zabici) lub katastrofy, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, a także prowadzenie w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,2 promila) lub pod wpływem narkotyków.

Z danych przekazanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej wynika, że w więzieniach i aresztach śledczych przebywa obecnie 71 871 osób, z czego 11 890 to osadzeni, którzy w trakcie obecnego pobytu w więzieniu odbyli, odbywają lub będą odbywać karę pozbawienia wolności za przestępstwo drogowe.

"W liczbie 11 890 znalazły się osoby, którym zastosowano w orzeczeniu sądu artykuł za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale niekoniecznie był to artykuł główny, czyli ten, który jest zagrożony największą karą pozbawienia wolności" - mówi rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska. Są to więc także osoby, które odbywają kary lub mają zastosowany areszt w wyniku innego przestępstwa, ale odbyli lub odbędą kary za przestępstwa drogowe.

Reklama

Z kolei 8 407 osób przebywających obecnie w jednostkach penitencjarnych to osoby z orzeczeniami z artykułu za przestępstwa drogowe z wykonanymi, wykonywanymi obecnie, lub oczekującymi, dla których przestępstwo drogowe było artykułem wiodącym.

5 939 z nich to osadzeni obecnie odbywający wyrok lub mający zastosowany areszt tymczasowy, 1 612 to osoby z wyrokami wykonanymi za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale obecnie mają wprowadzony areszt tymczasowy lub karę pozbawienia wolności za inne lub podobne przestępstwa, zaś 1 991 osób to osadzeni, którzy oczekują wykonania wyroku za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a obecnie odbywają kary za inne lub podobne przestępstwo.

W statystykach Centralnego Zarządu Służby Więziennej można zauważyć, że na 8 407 osób przebywających obecnie w jednostkach penitencjarnych, dla których głównym powodem pozbawienia wolności było przestępstwo drogowe 8 362 to osoby dorosłe a 45 to osoby młodociane. Wśród osób dorosłych 8 247 to mężczyźni, zaś 115 to kobiety, natomiast wśród młodocianych wszyscy osadzeni w tej grupie to mężczyźni. Na 8 407 osób 1 594 to recydywiści, czyli osoby, które już wcześniej popełniły przestępstwo drogowe.

Wobec zdecydowanej większości osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności za przestępstwo drogowe sąd w zastosował karę w związku z art. 178a paragraf 4 Kodeksu karnego. Chodzi o kierowanie w stanie nietrzeźwości (przestępstwo powyżej 0,5 promila, w tym miejscu należy zauważyć, że w zdecydowanej większości europejskich krajów poziom 0,5 promila jest granią wykroczenia) lub pod wpływem środka odurzającego m.in. przez osoby, które były wcześniej prawomocnie skazane za prowadzenie pojazdów po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, albo kierowały będąc nietrzeźwymi w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do lat 5.

Jak przekazał Centralny Zarząd Służby Więziennej według stanu na 4 sierpnia br. terapii w oddziałach terapeutycznych poddano 1882 skazanych za przestępstwa drogowe, zaś terapii poza oddziałami terapeutycznymi poddano 739 osób; 4424 skazanych za przestępstwa drogowe uczestniczyło w programach readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

W środę rząd w trybie obiegowym przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który zakłada m.in. powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po dwóch latach od dnia zapłaty grzywny. W przypadku wykroczeń drogowych maksymalna wysokość grzywny wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł. Do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł, zwiększy się także wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Projekt zakłada też wprowadzenie renty dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych. 

***

PAP/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy