Budowa autostrad

Wschodnia część autostrady A4 wciąż bez MOP-ów

Do 30 marca br. wydłużony został termin składania ofert w przetargu na dzierżawę siedmiu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy podkarpackim odcinku autostrady A4 - poinformował PAP w piątek Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwotny termin składania ofert minął 28 lutego 2018 r., ale jak zaznaczył Wysocki, w związku z pytaniami i koniecznością doprecyzowania jednego z zapisów w ogłoszeniu przetargowym, termin na składanie ofert został przesunięty na 30 marca br.

Przetarg dotyczy dzierżawy MOP-ów: Paszczyna Płn. (kategoria III), Paszczyna Płd. (kat.II), Łukawiec (kat.II), Pawłosiów (kat.III), Cieszacin (kat.II), Chotyniec (kat.II) i Hruszowice (kat.III). W przetargu wybrane zostaną firmy, które wydzierżawią nieruchomości zlokalizowane przy autostradzie A4 i wybudują lub rozbudują Miejsca Obsługi Podróżnych.

Reklama

Obowiązkiem dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu do wymogów przewidzianych dla poszczególnych MOP-ów i jego utrzymania. Dzierżawca będzie zobowiązany także do zapłaty, na rzecz rzeszowskiego oddziału GDDKiA czynszu w stałej kwocie. Zgodnie z zapisami przetargu umowa dzierżawy zawierana będzie na 20 lat. Możliwe będzie jej przedłużenie o dodatkowe 10 lat.

GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy A4. Ostatni przetarg zakończył się bez rozstrzygnięcia w połowie 2016 r.

Jedynym wydzierżawionym MOP-em przy podkarpackim odcinku A4 jest MOP Palikówka, zlokalizowany na wschód od Rzeszowa. Umowę dzierżawy na 20 lat podpisała GDDKiA z koncernem Orlen, który wybuduje tu m.in. stacje paliw, obiekty gastronomiczne i noclegowe.

Aktualnie na podkarpackim odcinku autostrady A4 do użytku oddanych jest osiem par MOP-ów, wśród nich są także te, które objęte są przetargiem. Wszystkie wyposażone są w toalety oraz miejsca parkingowe. Na MOP-ach objętych przetargiem powstać mają dodatkowo m.in. stacje paliwowe, obiekty gastronomiczne oraz hotele. MOP-y zlokalizowane są średnio co ok. 20 km.

MOP-y, które są przy polskich autostradach, dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to miejsca o funkcji wypoczynkowej, gdzie znajdują się tylko m.in. parkingi i sanitariaty. MOP-y kategorii II dodatkowo mają stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe czy punkty informacji turystycznej. Natomiast MOP-y kategorii III mają również obiekty noclegowe.

Autostrada A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów i biegnie do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wynosi ok. 670 km.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama