Budowa autostrad

Ponowny przetarg na rozbudowę drogi nr 7

​GDDKiA ponownie ogłosiła przetarg na opracowanie studium korytarzowego dla budowy drogi dwujezdniowej klasy GP, w ciągu DK7 na odcinku Rabka - Chyżne - poinformowała w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Iwona Mikrut.

Rzeczniczka wyjaśniła, że poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ z trzech złożonych ofert jedna miała rażąco niską cenę, do drugiej wykonawca nie dołączył niezbędnych dokumentów, natomiast trzecia miała za wysoką cenę. Teraz procedura rozpoczyna się od nowa. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 23 listopada.

Zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

Po analizie wyników studium korytarzowego, zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwe będzie podanie wskaźnika IRR (ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej).

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie "Projektuj i Buduj".

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka - Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 - przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Reklama

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama