Budowa autostrad

Podpisano umowę na kolejny odcinek drogi S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała w piątek umowę na projekt i budowę 23 km drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin- Lubartów.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku między Lublinem a Lubartowem ma kosztować 836 mln zł. Wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe.

Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment drogi nr 19 w Lubelskiem i jedna z najbardziej obciążonych ruchem jednojezdniowych dróg w województwie. Dziennie przejeżdża tędy 25-30 tys. pojazdów, a w miejscowości Niemce niemal codziennie z tego powodu tworzą się zatory.

Podpisana w piątek umowa dotyczy zaprojektowania i budowy ok. 23 km dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Nowa trasa w znacznej części pobiegnie nowym śladem. Będzie omijać Lubartów od zachodniej strony, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta. Ominie też od wschodu miejscowość Niemce i połączy się z istniejącym już węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina. Powstaną tu m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty w ciągu dróg lokalnych, a także drogi obsługujące ruch lokalny.

Wykonawca ma 36 miesięcy na realizację inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Droga ma być wybudowana do 2024 r. Koszt inwestycji to 836 mln zł.

Reklama

W styczniu GDDKiA informowała, że w przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19 wpłynęło 12 ofert. Najniższą cenę zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited - 663,6 mln zł. "W trakcie prac komisji przetargowej oferta firmy z Chin została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta była też niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dodatkowo wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą" - podała GDDKiA w komunikacie prasowym. Przetarg w wygrała druga pod względem ceny oferta firmy Mota-Engil Central Europe.

Kolejne odcinki S19 w północnej części woj. lubelskiego (od węzła Lubartów Północ do granicy woj. mazowieckiego) o łącznej długości ok. 81 km są na etapie prac projektowych. Trwa obecnie opracowywanie koncepcji programowej dla sześciu odcinków tej trasy, w dwóch przypadkach - obwodnicy Kocka i obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego - chodzi o dobudowanie drugiej jezdni. GDDKiA zapowiada, że przetargi na wyłonienie wykonawców tych fragmentów S19 planuje ogłosić w tym roku. Dwa odcinki S19 w południowej części woj. lubelskiego są już trakcie budowy. W Lubelskiem trasa ta liczyć będzie w sumie około 200 km.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski.

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy