Reklama

Budowa autostrad

Poczwarówka jajowata czy S11? S11!

GDDKiA może kontynuować budowę drogi S11 w okolicy Poznania.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał bowiem decyzję, która pozwala na zniszczenie części siedliska rzadkiego ślimaka, żyjącego w obszarze kolidującym z budową trasy.

GDOŚ uznał, że populacja chronionego ślimaka - poczwarówki jajowatej nie jest zagrożona, a zniszczeniu ulegnie niewielki procent obszaru, który zamieszkuje.

5-kilometrowy odcinek trasy S11 - od węzła Rokietnica do węzła Tarnowo Podgórne - ma być gotowy przed przyszłorocznym latem, wybuduje go firma Skanska. Odcinek połączy już wcześniej oddane do ruchu fragmenty zachodniej obwodnicy Poznania.

Reklama

Po tym, jak na trasie przebiegu budowanej drogi, w okolicy miejscowości Napachanie, stwierdzono występowanie rzadkiego gatunku ślimaka, GDDKiA początkowo chciała przenieść część jego siedliska w inne miejsce. Rozważano też odłów i przeniesienie części osobników. Ostatecznie GDDKiA wystąpiła z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie ostatecznej decyzji w sprawie siedliska i gatunku.

GDDKiA dysponowała opinią eksperta - malakologa, który stwierdził, że zniszczenie niewielkiej części siedliska nie powinno wpłynąć na jakość i zagęszczenie całej populacji zamieszkującej ten teren, ani na kondycję tego gatunku w skali kraju.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała we wtorek, że GDDKiA może kontynuować prace budowlane. Zezwolenie dotyczy osobników żyjących na obszarze zajmującym 0,44 ha. Według GDOŚ to niewielki w relacji do całości siedliska poczwarówki jajowatej obszar - całość siedliska na tym terenie wynosi 8,8 ha.

Jak poinformowała GDOŚ, inne rozważane metody usunięcia ślimaka nie stanowią racjonalnego rozwiązania alternatywnego, są ryzykowne, skomplikowane i drogie, bądź nieskuteczne. "Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zniszczeniu ulegnie niewielka część rozległego obszaru zamieszkiwanego przez ten gatunek ślimaka, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (...) zezwolił na zabicie ww. osobników poczwarówki jajowatej bez nakładania obowiązku przenoszenia części populacji w inne miejsce" - poinformowała GDOŚ.

Jednocześnie na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad został nałożony warunek niezmieniania stosunków wodnych na pozostawionych siedliskach poczwarówki jajowatej na etapie realizacji oraz użytkowania inwestycji i zabezpieczenia tych obszarów przed zasoleniem.

"Ponadto na inwestora nałożono obowiązek przeprowadzenia na przylegających do inwestycji działkach monitoringu stanu zachowania populacji i siedlisk poczwarówki jajowatej po upływie roku od rozpoczęcia wykonywania wnioskowanych czynności oraz w terminie roku, trzech oraz pięciu lat po zakończeniu inwestycji" - podała GDOŚ. Poczwarówka jajowata to gatunek małego, lądowego, ślimaka. To gatunek lokalny i rzadki, występujący na pojedynczych stanowiskach. Poczwarówka jajowata jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. Wielkość muszli tego ślimaka osiąga do ok. 3 mm.

Firma Skanska podpisała umowę na zbudowanie pięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 w kwietniu. Umowa opiewa na 107,8 mln zł. Ostatni odcinek zachodniej obwodnicy Poznania ma być zbudowany w ciągu 14 miesięcy. W tym czasie powstaną m.in. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, wraz z pasami awaryjnymi na łącznej długości ok. 5,3 km, oraz węzeł Poznań Kiekrz na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Kobylniki z drogą ekspresową S11.

Obwodnica będzie miała 27 km długości. Budowana była etapami. Pierwszy - południowy, 14-kilometrowy odcinek, prowadzący ze Swadzimia do węzła autostradowego Głuchowo, oddano przez mistrzostwami Euro 2012. Tuż przed 1 listopada ubiegłego roku oddano do użytku północny odcinek o długości 7,7 km.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy