Budowa autostrad

Pierwsze kroki ku budowie S12 do granicy

Oferty złożone przez firmę TPF wybrano jako najkorzystniejsze w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla dwóch części przyszłej S12 pomiędzy Piaskami a granicą z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie) - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Łączny koszt opracowania dokumentacji to blisko 9,7 mln zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru, to umowę podpiszemy jeszcze w lutym" - poinformował we wtorek w komunikacie prasowym rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Nalewajko.

Opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części. Część pierwsza obejmuje dwa odcinki - od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza o długości ok. 12,9 km) oraz pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód - ok. 21,7 km. Część druga dotyczy odcinka od węzła Chełm Wschód do Dorohuska o długości ok. 23 km.

Reklama

Firma TPF opracowanie dokumentacji dla części pierwszej wyceniła na ponad 5,5 mln zł, a dla części drugiej - na ponad 4,1 mln zł.

W przetargu wpłynęło łącznie jedenaście ofert, a większość z nich dotyczyła obu części - podał Nalewajko.

Zadaniem wykonawców koncepcji programowej będzie: wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych.

"To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego" - dodał rzecznik.

Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące od podpisania umowy, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie "projektuj i buduj". Jak zaznaczył Nalewajko, wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu.

Osobne postępowanie toczy się dla odcinka S12 stanowiącego obwodnicę Chełma. Umowa na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy podpisana została w sierpniu ub. roku z firmą Mosty Katowice, która wygrała przetarg. Wartość umowy to 3,1 mln zł.

Obwodnica Chełma ma mieć długość 17 km i omijać miasto po północnej stronie. Jej przebieg jest już ustalony decyzją środowiskową. Koncepcja programowa posłuży następnie do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie "projektuj i buduj". Według planów wykonawca ma być wyłoniony w 2021 r., a obwodnica może być gotowa w 2024 r.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy