Budowa autostrad

Kto wybuduje kolejny odcinek drogi S19?

​ Oferta firmy Budimex SA została oceniona jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę ok. 9-kilometrowego odcinka Haćki-Bielsk Podlaski Zachód (Podlaskie) drogi ekspresowej S19 - poinformowała we wtorek w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Budimex zaproponował prawie 326 mln zł.

Odrzucono cztery oferty w tym przetargu, w tym najtańszą złożoną przez turecką firmę Kolin Insaat Turizm Sanayi na kwotę 318,5 mln zł.

GDDKiA podała, że trzy oferty w tym przetargu zostały odrzucone, bo "wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą", a oferta turecka z innych powodów.

"Dokonana przez GDDKiA weryfikacja materiałów wskazała, bowiem, że oferta Kolin Insaat nie uwzględniała wszystkich elementów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W szczególności w kwestii dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz warunków gruntowo-wodnych zawartych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Tymczasem te elementy miały istotny wpływ na przyjęte założenia techniczno-ekonomiczne" - podała w komunikacie GDDKiA.

Cena zaproponowana przez Budimex była drugą pod względem wysokości w tym przetargu i - jak podaje GDDKiA - spełniła wszystkie warunki tego postępowania.

Przetarg był ogłoszony we wrześniu 2020 r. GDDKiA informowała wcześniej, że było złożonych 6 ofert w tym postępowaniu.

Drogowcy przypominają, że od decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty przysługuje firmom odwołanie. Firmy mają na to 10 dni. Jeśli także nie będzie uwag do przetargu ze strony Urzędu zamówień Publicznych, GDDKiA planuje, że do podpisania umowy z wykonawcą może dojść do połowy 2021 r.

Budowa drogi ekspresowej na odcinku Haćki-Bielsk Podlaski Zachód ma pozwolić wyprowadzić ciężki ruch z Bielska Podlaskiego odbywający się na osi północ-południe. Droga ma ominąć miasto od zachodu. Będą zbudowane dwa węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód razem z przebudową odcinka drogi krajowej 66 do połączenia z drogą krajową nr 19. Planowana jest budowa siedmiu wiaduktów.

GDDKiA zakłada, że budowa odcinka Haćki-Bielsk Podlaski Zachód zacznie się w 2022 r, a zakończy w 2024 r.

Reklama

***

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy