Budowa autostrad

Krok bliżej ku budowie dwóch nowych odcinków drogi S17

Do wojewody lubelskiego złożono dwa wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch odcinków drogi S17: Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne.

Wydanie tych decyzji jest ważnym krokiem, bez którego nie dojdzie do skutku żadna budowa nowej drogi. Decyzja, zwykle z rygorem natychmiastowej wykonalności, określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac (po wcześniejszym przekazaniu placu budowy).

Ponad 18-kilometrowy odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego wybuduje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł. Z kolei za realizację ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego odpowiada Budimex. Wartość umowy to 598,2 mln zł.

Reklama

Na obu odcinkach powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, która będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pasy awaryjne. Powstaną również obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.  

Droga S17 Zamość - Tomaszów Lubelski

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. 

W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. 
Planowanych jest 21 obiektów inżynierskich, w tym m.in. pięć mostów, 12 wiaduktów, kładka dla pieszych oraz siedem przejść dla zwierząt dużych i średnich. 

Droga S17 Tomaszów Lubelski - Hrebenne

Odcinek będzie liczył 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 13 obiektów inżynierskich, w tym osiem wiaduktów i dwa mosty oraz przejścia dla zwierząt. 

Budowa drogi S17

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Kierowcy korzystają już z dwujezdniowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego.

W sierpniu złożono wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe. Z kolei dla odcinków Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica, Izbica - Zamość Sitaniec analizowane są oferty złożone w przetargu.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku. 

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga s17 | GDDKiA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy