Budowa autostrad

GDDKiA ogłasza przetarg na rozbudowę systemu IKMR. Sieć obejmie całą Polskę

Nie da się budować nowych dróg bez dokładnej analizy przewidywanego ruchu. Do tego celu GDDKiA od 2019 roku używa systemu o nazwie Intermodalny Krajowy Model Ruchu (IKMR).

 Obecnie trwa postępowanie przetargowe na usługę wsparcia, aktualizację i utrzymanie IKMR w latach 2022-2025.

Co to jest Intermodalny Krajowy Model Ruchu?

Intermodalny Krajowy Model Ruchu przygotowany został w 2019 roku przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej. Powstał on w ramach Programu RID - Rozwój Innowacji Drogowych, który jest wspólnym przedsięwzięciem GDDKiA i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

IKMR służy do wykonywania prognoz ruchu metodą modelową. Pozwala to na każdym etapie planowania i przygotowania inwestycji określić m.in. przekrój drogi czy sprawdzić zaproponowaną geometrię węzłów oraz skrzyżowań. Wyniki prognoz stanowią podstawę do obliczania warunków ruchu, wykonania obliczeń konstrukcji nawierzchni oraz szacowania wielkości emisji do środowiska.

Reklama

Narzędzie dla projektantów

Model IKMR udostępniany jest projektantom i stanowi bazę do wykonywania szczegółowych prognoz ruchu. Odzwierciedla on też dane demograficzne i makroekonomiczne niemal 600 rejonów komunikacyjnych (odpowiadających głównie powiatom i przejściom granicznym). Wskazuje również zweryfikowane informacje o parametrach istniejącej i planowanej sieci dróg krajowych i wojewódzkich (o długościach odpowiednio ok. 18 300 km i ok. 27 650 km) oraz sieci kolejowej.

W IKMR odwzorowane są również dane takie jak m.in. liczba mieszkańców na danym obszarze, liczba miejsc pracy, liczba miejsc w obiektach turystycznych oraz dane dotyczące podróży.

Utrzymanie Intermodalnego Krajowego Modelu Ruchu

Aby model IKMR mógł spełniać swoją rolę, niezbędne jest jego utrzymanie i regularna aktualizacja o dane z badań i pomiarów ruchu. Obecnie konieczne jest zaktualizowane modelu o wyniki najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21, a także uwzględnienie w nim informacji o zaistniałych i planowanych zmianach w sieci drogowej i kolejowej.

Aktualizacja i utrzymanie IKMR pozwoli na otrzymywanie prognoz odzwierciedlających obecne zachowania użytkowników na pozamiejskiej sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Pozwoli też w większym stopniu uwzględnić podział zadań przewozowych na transport drogowy i kolejowy oraz na inne gałęzie transportu. Jest to podejście spełniające wymagania instytucji europejskich w zakresie analiz ruchu, analiz ekonomicznych i środowiskowych dla wszystkich projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2021-2027.

Obecnie GDDKiA poszukuje firmy, która zajmie się wsparciem, aktualizacją i utrzymaniem IKMR w latach 2022-2025.

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | ruch drogowy | GDDKiA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy