Budowa autostrad

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia. Oto, jak przebiega inwestycja

GDDKiA poinformowała o postępach prac na budowie obwodnicy Zawiercia i Poręby. Będzie ona miała 16,7 km i znajdzie się w ciągu drogi krajowej nr 78. Inwestycja o wartości prawie 414 mln złotych ruszyła w grudniu 2019 roku. Pierwotny termin zakończenia umowy przypadał na 23 kwietnia 2023 r.

Obwodnica Poręby i Zawiercia - co już powstało?

Terminu nie udało się dotrzymać, co więcej opóźnienie inwestycji jest potężne - obecnie zaawansowanie budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia sięga zaledwie 30 proc. Roboty mostowe osiągnęły zaawansowanie około 50 proc., a drogowe dochodzą do 20 proc. Zaawansowanie wykonania wykopów i nasypów to już prawie 50 proc. 

Drogowcom udało się również wykonać nawierzchnie na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,2 km. Na opublikowanych przez GDDKiA zdjęciach z lotu ptaka można zobaczyć zarys kształtu przyszłego węzła drogowego na węźle Kromołów. Postęp robót widać również przy obiektach służących zapewnieniu migracji zwierząt małych pod obwodnicą.

Reklama

Obecnie ruch samochodowy odbywa po się po warstwie wiążącej. Warstwa ścieralna zostanie ułożona na ostatnim etapie budowy, przed oddaniem drogi do użytkowania. Dzięki przeniesieniu ruchu na nowo wykonaną nawierzchnie, możliwe było m.in. ruszenie z budową przejścia dla zwierząt nad istniejącą DK78. Łącznie na długości budowanej obwodnicy zostanie wykonanych aż 27 przepustów ekologicznych oraz zostanie wykonanych osiem zbiorników zastępczych dla płazów.

Obwodnica Poręby i Zawiercia - najbliższa przyszłość

Jak twierdzi GDDKiA już w czerwcu rozpocznie się kolejny etap prac. Obejmie on m.in. budowę wiaduktu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 796 na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (węzeł Kuźnica). By przyspieszyć prace w tym miejscu drogowcy przygotują tymczasowy by-pass dla kierowców.

W kolejnych miesiącach kontynuowana będzie budowa nasypów w obrębie węzłów Kuźnica i Kromołów, a także realizacja podpór i ustrojów nośnych kolejnych obiektów inżynierskich.

Obwodnica Poręby i Zawiercia - kiedy otwarcie?

Chociaż budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia trwa od 2019 roku, po trzech latach od zawarcia umowy z wykonawcą konieczne było podpisanie aneksu wydłużającego czas na jej ukończenie. Obecnie zakłada się, że kierowcy ruszą nową trasą najpóźniej 30 lipca 2024 roku. Ten termin wydaje się jednak mocno wątpliwy, skoro zaawansowanie pracy wynosi dopiero 30 proc.

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia jest dofinansowana ze środków funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, kwotą około 215,8 mln zł.

Obwodnica Poręby i Zawiercia - w przygotowaniu kolejny odcinek

W planach jest także przygotowanie kolejnego - II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia o długości 7,5 km. Obecnie trwa w tej sprawie procedura uzyskiwania decyzji ZRID. Nowa droga będzie miała swój początek na budowanym węźle Kromołów, a zakończy się rondem w Żerkowicach. Odcinek będzie posiadał przekrój dwujezdniowy.

GDDKiA planuje także budowę czterech obiektów inżynierskich. Uzyskanie decyzji ZRID dla zadania oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót jest planowane w drugiej połowie bieżącego roku.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: GDDKiA | budowa dróg
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy