Budowa autostrad

Będą nowe przepisy dotyczące budowy dróg

​W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych trwa przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu wymagań technicznych w drogownictwie - poinformowało MI. Dodało, że przygotował serię standardów dot. budowy drogowych obiektów inżynierskich.

"Ministerstwo Infrastruktury kompleksowo wspiera zarządców dróg, m.in. dostarczając im wiedzę techniczną. W wytycznych zawarto katalogi typowych rozwiązań, a także zasady i przykłady ich stosowania i projektowania. Rozwiązania te pozwalają na optymalizację kosztów na każdym etapie inwestycji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i bezpieczeństwa" - podkreślił, cytowany w komunikacie, szef MI Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo przypomniało, że w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, który nastąpi we wrześniu 2022 r., w resorcie podjęto działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu wymagań technicznych.

"Głównym założeniem podejmowanych prac jest odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz norm nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych prawem. Wymagania będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego" - wyjaśniono.

Resort dodał, że wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, natomiast wymagania fakultatywne przyjmą postać wzorców i standardów, rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

"Na stronie internetowej dostępne są już wszystkie opracowania w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich. To czternaście wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich (WR-M) oraz jedno opracowanie dotyczące technologii BIM (BIM-M)" - poinformowano.

Ministerstwo zapewniło, że pracuje także nad wzorcami i standardami w części drogowej. "Z wybranych można już korzystać (np. z wytycznych projektowania przejść dla pieszych, oświetlenia przejść dla pieszych, czy wytycznych poszerzania jezdni dróg). Kolejne udostępniane będą stopniowo, ze względu na konieczność zachowania spójności z opracowywanym w tym samym czasie projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg" - wyjaśniono.

Jak przypomniano, opracowywane dokumenty podlegają konsultacjom publicznym. Konsultacje pierwszego pakietu WiS trwały od września do grudnia 2020 r.

Reklama

***

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy