Budowa autostrad

1300 km dróg w budowie. Jakie odcinki będą gotowe w 2024 roku?

Zgodnie z przepisami 15 marca kończy się okres zimowy, w którym wykonawcy nie są zobowiązani do prowadzenia prac budowlanych. Tym samym już pod poniedziałku prace na budowach nowych dróg powinny ruszać pełną parą. A w budowie znajduje się obecnie ponad 1300 km nowych tras, głównie ekspresowych.

Na większości odcinków, które są na etapie prac budowalnych, 15 marca zakończyła się przerwa zimowa zapisana w umowie na realizację kontraktu. Tylko na nielicznych budowach potrwa jeszcze oficjalnie do końca marca, ale i na tych inwestycjach, za sprawą dobrej pogody, prowadzone będą roboty budowlane.

W budowie jest ponad 1300 km dróg

Obecnie w budowie znajduje się 106 różnych odcinków dróg o łącznej długości 1326,5 km. To 88 inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych (w tym także budowa Zakopianki i drugiej jezdni S19 pod Rzeszowem) o łącznej długości 1183,8 km oraz 18 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 142,7 km.

Reklama

Część firma prowadziła prace budowlane również zimą, czemu sprzyjała łagodna aura. 

Prowadzono je zarówno w północnej części kraju, przy budowie dróg ekspresowych w okolicy Świnoujścia, Szczecinka, pomiędzy Koszalinem i Gdańskiem, a także na obwodnicy Trójmiasta. Budowano obiekty na rozlewiskach Narwi pod Łomżą czy też Biebrzy pod Sztabinem. Prowadzono prace przy przedłużeniu autostrady A2 na wschód od Warszawy, przy obwodnicy Chełma, w górzystych odcinkach na południe od Rzeszowa, czy też na nowej Zakopiance. Betonowano obudowę tuneli na obwodnicy Węgierskiej Górki i montowano wyposażenie odpowiedzialne za bezpieczeństwo przyszłych użytkowników tuneli na S3 pomiędzy Bolkowem i Kamienną Górą. 

To nie koniec budowy nowych dróg

Okres zimy GDDKiA wykorzystała na otwieranie ofert w przetargach i wyłanianie najkorzystniejszych ofert. W sumie poznaliśmy wykonawców zainteresowanych realizacją 17 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic o łącznej długości blisko 180 km. Dla 16 odcinków o łącznej długości ponad 203 km dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Wśród nich jest między innymi sześć odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą, cztery odcinki S11 od Kępna do obwodnicy Olesna i po jednym odcinku dróg ekspresowych S12 i S16. Podpisaliśmy umowy na realizację trzech odcinków dróg o łącznej długości ponad 27 km, to obwodnice Szwecji i Krosna Odrzańskiego, a także S19 Czarna Białostocka - Białystok Południe. 

GDDKiA otrzymała również pięć decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinków o łącznej długości blisko 50 km. Trzy dotyczyły odcinków dróg w woj. podlaskim, S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, S19 Malewice - Chlebczyn oraz DK66 obwodnicy Bielska Podlaskiego. Dwie kolejne dotyczyły DK78 w woj. śląskim: II etap obwodnicy Poręby i Zawiercia oraz obwodnicy Pradeł. Do wojewody podkarpackiego trafił zaś wniosek o wydanie ZRID dla S19 Domaradz - Krosno. 

Jakie drogi będą gotowe w 2024 roku?

W 2024 roku kierowcy powinni dostać do dyspozycji ponad 175 km nowych dróg, w tym blisko 25 km autostrad, ok. 117 km dróg ekspresowych i ponad 33 km pozostałych dróg. Będą to fragmenty autostrady A2 na wschód od Warszawy oraz dróg ekspresowych S3, S7, S16, S52 czy też S61. Zgodnie z planem zakończyć ma się budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (S52), która tymczasowym zjazdem na węźle Mistrzejowice połączy się z drogą S7, prowadzącą w kierunku Warszawy. Możliwy będzie również przejazd nitką mostu na Narwi w ciągu S61, co połączyc funkcjonujące już odcinki międzynarodowego szlaku Via Baltica.  

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy