W 2022 roku Polacy nagminnie popełniali jedno wykroczenie. A mandaty były srogie

​Nowe taryfikatory mandatów i punktów karny skutecznie zmieniły nawyki wielu polskich kierowców. Wraz z zaostrzeniem grzywien za wykroczenia drogowe zauważalnie spadła liczba interwencji drogówki. W całym ubiegłym roku policjanci ruchu drogowego wystawili o ponad 350 tys. mniej mandatów niż w roku 2021.

Ubiegły rok był dla polskich  kierowców prawdziwą terapią szokową. Z początkiem stycznia  2022 roku obowiązywać zaczął nowy taryfikator mandatów. We wrześniu uzupełnił go nowy taryfikator punktów karnych, w tym samym czasie weszły też w życie przepisy dotyczące tzw. recydywy, czyli naliczania podwójnej stawki mandatu, w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia z danej grupy w okresie 24 miesięcy od poprzedniego. Jak wprowadzenie nowych taryfikatorów przełożyło się na liczbę wystawianych przez policję mandatów?

Liczba mandatów w 2022 roku. Nowe taryfikatory zdyscyplinowały kierowców

Jak dowiedziała się Interia.pl, w 2022 roku policjanci ruchu drogowego wystawili w sumie 2 698 713 mandatów karnych. Oznacza to, że w porównaniu do roku 2021 liczba wystawionych mandatów zmniejszyła się aż o 352 131 sztuk.

Reklama

Znaczący spadek widoczny jest w statystykach już od pierwszego dnia obowiązywania nowego taryfikatora. Jak poinformował Interię komisarz Robert Opas z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji - już w styczniu 2022 roku liczba wystawionych przez policjantów drogówki mandatów spadła o ponad 18 tysięcy - z 229 854 w styczniu 2021 roku do 211 785 w styczniu 2022.

Wyraźny trend spadkowy utrzymał się przez cały rok za wyjątkiem września, gdy liczba mandatów wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem o 48,6 tys. (ze 193,7 w 2021 r. do 242,3 tys. w 2022 r.).  Skokowy wzrost liczby wystawionych przez drogówkę mandatów we wrześniu łączyć można ze wzmożonymi działaniami wynikającymi z rozpoczęcia roku szkolnego.

Mandaty w roku 2022. Zero tolerancji za wykroczenia wobec pieszych

Policjanci szczególnie surowo traktowali w ubiegłym roku wszelkie zachowania mogące zagrażać niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Widać to doskonale w statystykach dotyczących mandatów wystawionych przez drogówkę kierującym za wykroczenia popełnione wobec pieszych.

W całym 2021 roku za "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych/pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych" wystawiono kierowcom 11 237 mandatów. Dla porównania, w roku 2022 takich mandatów było już - uwaga - 20 297.

Podobną zależność zauważyć można w przypadku "nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną". W roku 2021 drogówka ukarała za takie wykroczenie 1066 kierowców. W roku 2022 było ich już 2734.

Niewielkim pocieszeniem może być fakt, że w porównaniu rok do roku - z 20 259 do 17 737  spadła w Polsce liczba kierowców ukaranych za wyprzedzanie na lub w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych.

Z drugiej strony - z 2 631 do 3 474 - wzrosła liczba kierowców ukaranych za - skrajnie niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego - omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych.

Najpopularniejsze wykroczenia polskich kierowców w 2022 roku

Lista "najcięższych" grzechów polskich kierowców jest raczej stała. W ubiegłym roku policjanci drogówki najczęściej sięgali po bloczki mandatowe w związku z przekroczeniami prędkości. Takich mandatów wystawiono aż 2 434 111. To o 113 355 mniej niż w roku 2021.

Co pocieszające - zauważalnie, o ponad 9,3 tys., spadła liczba grzywien za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi, co od lat stanowi najczęstszą przyczynę wypadków drogowych w Polsce (nadmierna prędkość przoduje w statystyce wypadków ze skutkiem śmiertelnym). W ubiegłym roku drogówka wystawiła 46 364 mandaty za takie wykroczenie.

Aż o 20,6 tys. spadła też liczba grzywien nałożonych na kierowców w związku z nieprawidłowym wyprzedzaniem. W 2021 roku takich mandatów było 68 227. Rok 2022 zamknął się liczbą 47 570 grzywien nałożonych na kierujących za takie wykroczenie.

Za co najczęściej dostawaliśmy mandaty w 2022 roku?

 Oprócz powyższych, wśród najpopularniejszych wykroczeń ujawnianych w 2022 roku przez policjantów ruchu drogowego wymienić też można m.in.:

  • niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierującego - 172 227 mandatów,
  • nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu - 98 205 mandatów,
  • nieprawidłowa zmiana pasa, kierunku ruchu - 58 458 mandatów,
  • korzystanie w czasie jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku - 43 946 mandatów,
  • niestosowanie się do sygnałów świetlnych - 33 870 mandatów.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: mandaty | nowy taryfikator mandatów | taryfikator mandatów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy