Policja wlepi mandat za jazdę poniżej prędkości minimalnej. Ile wynosi?

Wśród polskich znaków nakazu występuje także znak C-14. Oznacza on, że kierujący jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą, niż określona. W przypadku niektórych dróg takie rozwiązanie pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji wynikających z dużej różnicy prędkości pojazdów.

 

Limity prędkości na drogach szybkiego ruchu to dla większości kierowców rzecz oczywista. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że istnieje również pojęcie prędkości minimalnej.

C-14 rzadko spotykany, choć istotny znak

Wśród polskich znaków nakazu, istnieje bowiem znak C-14, który oznacza, że kierujący - stosując się do ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych - jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku (wyrażona w kilometrach na godzinę).

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji wynikających z dużej różnicy prędkości pojazdów. I chociaż takiego zestawu oznakowania nie spotkamy na polskich autostradach, znaki mówiące o minimalnej prędkości na danym odcinku nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

Reklama

Gdzie można spotkać znak C-14

Znak C-14 stosuje się najczęściej na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu. Lewy pas - z ustanowioną przez zarządcę prędkością minimalną - służy wówczas do wyprzedzania.

Nakaz jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona można także spotkać na drogach, na których kierujący często zmniejszają prędkość, chociażby z powodu walorów krajobrazowych, czy samej geometrii drogi (np. stromy podjazd).

Warto dodać, że znaku C-14 nie stosuje się w miejscach, w których występują przejścia dla pieszych.

Prędkość minimalna na autostradach

Polskie przepisy drogowe nie określają minimalnej prędkości dla żadnego rodzaju drogi - o ile takie ograniczenia nie zostały wprowadzone poprzez zastosowanie powyżej wspomnianego znaku C-14.

Nie oznacza to jednak, że po autostradzie możemy poruszać się z dowolną prędkością. Sama definicja słowa "autostrada" mówi o drodze przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Oznacza to, że na autostradę nie mogą np. wjeżdżać pojazdy wolnobieżne.

Czy za zbyt wolną jazdę autostradą należy się mandat?

Tak. Kodeks wykroczeń w art. 90 przewiduje mandat za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej. Jeżeli dopuszcza się tego osoba prowadząca pojazd mechaniczny, to zgodnie z §2 powołanego przepisu może ona zostać ukarana grzywną w wysokości nie niższej niż 500 zł.

W przypadku zbyt wolnej jazdy autostradą, jeżeli tylko warunki panujące na drodze uzasadniają bezpieczną jazdę z wyższą prędkością, kierujący może otrzymać mandat. Przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują poruszanie się z prędkością, która zapewnia panowanie nad pojazdem i uwzględnia natężenie ruchu oraz inne warunki panujące na drodze.

Chociaż przepisy ruchu drogowego pozostawiają kierującym dużą swobodę w dopasowaniu prędkości, warto pamiętać, że zarówno zbyt szybka, jak i zbyt wolna jazda autostradą może skończyć się nałożeniem mandatu.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: znaki drogowe | ograniczenie prędkości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy