Pod jakimi warunkami można wyprzedzać z prawej strony?

Wyprzedzanie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów na drodze. Wymaga od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności, bezpiecznego odstępu i dokładnej oceny sytuacji. Zwykle ten manewr wykonuje się od lewej strony, ale w pewnych sytuacjach prawo dopuszczania wyprzedzanie z prawej strony. Sprawdzamy, kiedy jest to możliwe?

Na czym polega manewr wyprzedzania?

Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok innego pojazdu lub uczestnika ruchu, który porusza się w tym samym kierunku. Najczęściej ten manewr odbywa się z jego lewej strony, ale przepisy dopuszczają wyjątek od tej zasady. W niektórych sytuacjach można wyprzedzać inny pojazd z prawej strony.

Podczas wykonywania manewru wyprzedzania, niezależnie od strony, kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas:

Reklama

  • przygotowania się do wykonania tego manewru
  • wykonania manewru
  • powrotu na pas ruchu, z którego rozpoczął wyprzedzanie.

W jakich miejscach można wyprzedzać z prawej strony?

Przepisy dopuszczają wyprzedzanie z prawej strony na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu na jedni jednokierunkowej. Można wykonać taki manewr na typowych drogach jednokierunkowych oraz drogach dwujezdniowych. Do tego zbioru należą wszystkie autostrady, ponieważ definicja wskazuje, że są to drogi dwujezdniowe, dwujezdniowe drogi ekspresowe oraz pozostałe, na których jezdnie są od siebie rozdzielone. 

Wyprzedzać z prawej strony można również na jezdniach dwukierunkowych z wyznaczonymi pasami ruchu. Pod warunkiem, że w obszarze zabudowanym występują co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. Poza obszarem zabudowanym muszą występować trzy pasy ruchu.

Nie można wyprzedzać z prawej strony na odcinkach, gdzie pasy ruchu nie są wyznaczone. Natomiast wyprzedanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który zamierza skręcić w lewo, odbywa się tylko z prawej strony.

Można wyprzedzić pojazd szynowy z prawej strony, chyba że układ torów na to nie pozwala lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej. Przepisy umożliwiają wyprzedzanie z prawej strony na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondzie). Warunkiem są wyznaczone pasy ruchu.

W jakich miejscach nie można wyprzedzać z prawej strony?

Przepisy bezwzględnie zakazują wyprzedzania z prawej strony w następujących sytuacjach:

  • na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,
  • na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania, na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez osobę do tego uprawnioną.
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  • na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi. Wyjątkiem tu są przejścia i przejazdy, na których ruch jest kierowany,
  • na przejeździe kolejowym, tramwajowym i bezpośrednio przed nimi,
  • w miejscach, gdzie jest to zabronione znakami drogowymi.

Powyższe przykłady obowiązują nawet na odcinkach z wyznaczonymi pasami ruchu. 

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wyprzedzanie pojazdów | przepisy drogowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy