Odebranie prawa jazdy za prędkość niezgodne z konstytucją. Jest wyrok TK

​Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie czasowego zatrzymywania kierowcom prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Sędziowie TK nie mieli wątpliwości - wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, starostowie nie mogą bazować wyłącznie na policyjnej informacji o przekroczeniu prędkości. Mówiąc wprost - przepisy stoją w sprzeczności z konstytucją.

Przepisy o czasowym zatrzymywaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skierowała do Trybunału Konstytucyjnego Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego - Małgorzata Manowska.

Trybunał Konstytucyjny w sprawie zatrzymywania praw jazdy

Stawiane im zarzuty były bardzo poważne. Manowska, podobnie jak czynił to już wcześniej np. Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazywała na "brak podstawowych gwarancji proceduralnych", m.in. fakt, że jedynym dowodem przekroczenia prędkości przez kierowcę były informacje przekazane przez Policję. 

Warto dodać, że rola starosty ograniczała się jedynie do stwierdzenia faktu zarejestrowania wykroczenia przez Polocję. Jak ustaliła Interia.pl, w dokumentach wysyłanych staroście przez policjantów często nie było nawet tak podstawowych danych, jak numer urządzenia, którym zarejestrowano przekroczenie prędkości.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny o zatrzymywaniu prawa jazdy - to niezgodne z konstytucją

13 grudnia 2022 roku Trybunał Konstytucyjny w składzie:

  • sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący,
  • sędzia TK Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca,
  • sędzia TK Jakub Stelina,
  • sędzia TK Michał Warciński,
  • sędzia TK Andrzej Zielonacki

uznał, że przepisy, na mocy których kierowcy tracą prawo jazdy na okres trzech miesięcy, stoją w sprzeczności z artykułem 2. Konstytucji,  a prowadzone w ten sposób postępowania nie mogą być uznane za rzetelne. Kierowca nie ma bowiem żadnej szansy udowodnienia przed sądem swojej niewinności, w przypadku, gdy dojdzie np. do błędu pomiaru.

Ogłoszony wyrok zapadł jednogłośnie.
Warto dodać, że sprawa nie dotyczyła jedynie zatrzymywania na trzy miesiące prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Na taki sam okres prawo jazdy stracić można również za przewożenie w pojeździe większej niż dopuszczalna przepisami liczby osób.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Trybunal Konstytucyjny | zatrzymywanie praw jazdy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama