Od soboty nowa rzeczywistość. Za te 21 rzeczy drogówka ukarze bezlitośnie

Od soboty 17 września aż 21 wykroczeń będzie karanych nową maksymalną stawką punktów karnych (15 punktów karnych). Na liście znalazły się najcięższe grzechy kierowców, ale również takie, których wielu kierowców w ogóle nie traktuje w kategorii wykroczeń.

Nowy taryfikator punktów karnych

System podwójnych kar, czyli tzw. recydywa; nowy limit maksymalnej kary; koniec kursów reedukacyjnych - w sobotę 17 września kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Po zaostrzeniu taryfikatora mandatów na początku roku, przyszedł czas na nowy taryfikator punktów karnych.

Jedną z największych zmian w taryfikatorze mandatów będzie wprowadzenie nowej, maksymalnej kary punktowej, która z obecnych 10 punktów zostanie podniesiona do punktów 15. Jednocześnie warto pamiętać, że limit punktów karnych, które może zebrać kierowca, pozostaje bez zmian.

Zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych 21 wykroczeń będzie karanych nową najwyższą stawką, czyli wspomnianymi 15 punktami karnymi.

Reklama

Taryfikator punktów karnych 2022

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

O wszystkich zmianach w taryfikatorze punktów karnych przeczytasz tu: Taryfikator punktów karnych

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy