Kierowcy wciąż o tym zapominają. Straż miejska karze nie tylko za parkowanie

Nie mogą korzystać z fotoradarów, ale wciąż posiadają szereg uprawnień, pozwalających na dyscyplinowanie kierowców. Za co straż miejska może wystawić mandat kierowcy?

Swego czasu strażnicy miejscy mogli wystawiać mandaty nawet za przekroczenie prędkości zarejestrowane za pomocą mobilnego fotoradaru. Po wielu skargach, w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli odebrała to prawo funkcjonariuszom z powodu wielu nadużyć i niejasności. W 2021 roku temat powrócił, jednak ostateczna decyzja nie zapadła. Dlatego na ten moment strażnicy miejscy nie mają prawa korzystać z mobilnych fotoradarów.

Czy straż miejska może ukarać kierowcę mandatem?

Jak najbardziej. Reguluje to art. 95 §4 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią odpowiedni minister może wydać rozporządzenie, które uprawnia funkcjonariuszy określonego organu do nakładania grzywien. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 roku, wydane przez ówczesnego szefa resortu spraw wewnętrznych. Na jego mocy straż miejska może wystawiać mandaty.

Reklama

Za co straż miejska może wystawić mandat?

Pierwsze skojarzenie, jakie powstaje z połączenia słów "straż miejska" i "mandat" to kary za nieprawidłowe parkowanie. Art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że strażnicy miejscy mogą karać mandatami np. za postój:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd pojazdem (np. wjazd do garażu, parkingu, wnęki postojowej); 
 • w miejscu utrudniającym dostęp do prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub uniemożliwiającym wyjazd tego pojazdu;
 • w strefie zamieszkania poza miejscem do tego wyznaczonym; 
 • w strefie od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Na liście innych przewinień, za jakie karzą strażacy miejscy, znajdują się m.in.:

 • jazda bez świateł (art. 88 k.w.); 
 • tamowanie lub utrudnianie ruchu (art. 90 k.w.);
 • zanieczyszczanie drogi publicznej lub spowodowanie na niej utrudnienia w ruchu (art. 91 k.w.);
 • niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych (art. 92 §1 k.w.); 
 • jazda bez wymaganych dokumentów (art. 95 k.w.); 
 • prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do poruszania się po drodze lub jazda bez uprawnień (art. 94 §1 i 2 k.w.);
 • naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym (art. 97 k.w.)

Zgodnie z zapisem wprowadzonym do kodeksu wykroczeń w dniu 30 sierpnia 2021 roku art. 86a, funkcjonariusze mogą karać grzywną za przewinienia spowodowane podczas jazdy hulajnogą elektryczną lub rowerem. Wymienia się tu m.in. przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości wynoszącej 20 km/h i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku.

Jak opłacić mandat od straży miejskiej?

Zapłatę za mandat od straży miejskiej uiszcza się zwykle przez internet, wpłacając należność na rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego lub urzędu miasta. Numer konta zawsze umieszczony jest na odcinku A i B mandatu. Można też zapłacić osobiście w regionalnych kasach straży miejskiej.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: straż miejska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy