Jak uniknąć mandatu za parkowanie na trawniku?

Parkingi w centrach miast oraz na osiedlach często pękają w szwach. Część kierowców, którzy nie mogą znaleźć wolnego miejsca do zaparkowania swojego pojazdu, decyduje się pozostawić samochód na trawniku. Zachowania tego typu coraz częściej zgłaszane są straży miejskiej lub gminnej. Czy można parkować na trawie, czy jest zakaz? Jak uniknąć mandatu za parkowanie na trawniku?

Czy można parkować na trawie, czy jest zakaz?

Kierowcy, którzy mają trudności ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych, stają przed dylematem, czy można parkować na trawie, czy jest zakaz? Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne.

Parkowanie pojazdu na terenie zielonym stanowi naruszenie art. 144 kodeksu wykroczeń. Przepis ten mówi, że każdy, kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywy do 1000 zł albo karze nagany. Najczęstsza wysokość grzywny za to wykroczenie wynosi od 20 do 500 zł. 

Karę finansową za parkowanie na trawniku najczęściej wymierza straż miejska lub gminna, która interweniuje zazwyczaj na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Problem przybiera na sile wraz ze wzrostem liczby samochodów na drogach.

Reklama

Infrastruktura parkingowa w zatłoczonych miejscach często nie zapewnia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów. Nie zwalnia to jednak kierowców z obowiązku przestrzegania przepisów i nieparkowania swoich aut na terenach zielonych.

Tylko w samym sierpniu 2022 roku warszawska straż miejska podjęła 640 interwencji dotyczących parkowania na trawniku lub innych terenach zielonych. W przypadku niezastania na miejscu zdarzenia kierowcy, który nieprawidłowo zaparkował samochód, strażnicy sporządzają dokumentację zdjęciową. Na jej podstawie sporządzany jest wniosek o ukaranie winnego wykroczenia parkowania na trawniku. 

Proces ustalenia osoby faktycznie kierującej pojazdem może zająć nieco czasu, ale kara prędzej czy później zostaje wymierzona. Dlatego najlepszym sposobem, aby uniknąć mandatu za parkowanie na trawniku, jest po prostu nieparkowanie samochodów w miejscach, gdzie występuje zieleń. Należy pamiętać, że przepisy zakazujące parkowania obowiązują także wtedy, gdy trawniki lub inne tereny zielone są pokryte śniegiem. 

Czy można dostać mandat za parkowanie na pasie zieleni?

Pasy zieleni mogą być elementem pasa drogowego, jeżeli pełnią funkcje estetyczne lub są związane z ochroną środowiska. Często spotyka się pasy zieleni oddzielające jezdnie dróg wielopasmowych.

Przepisy kodeksu drogowego zakazują parkowania pojazdów na pasie między jezdniami. Pozostawienie samochodu w takim miejscu sprawia, że można dostać mandat za parkowanie na pasie zieleni. Kara finansowa za takie wykroczenie wynosi 100 zł.

Czy są punkty karne za parkowanie na trawniku?

Parkowanie samochodu na trawniku to wykroczenie podlegające pod przepisy kodeksu wykroczeń, a nie pod przepisy kodeksu drogowego. W związku z tym za parkowanie na trawniku kierowca zazwyczaj otrzymuje jedynie karę finansową bez punktów karnych.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy samochód został zaparkowany na pasie zieleni oddzielającym jezdnie. Wtedy poza mandatem karnym w kwocie 100 zł kierowca otrzymuje także 1 punkt karny.

Taki sam wymiar kary przewidziany jest dla kierowców, którzy zdecydowali się na parkowanie na trawniku w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40. Przepisy dotyczące strefy zamieszkania obowiązują na całym jej obszarze, a nie tylko na drogach.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy