Ile wynosi bezpieczna odległość między samochodami?

Zgodnie z policyjnymi statystykami większość wypadków na drogach wynika z zachowania zbyt małej odległości między samochodami. Dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie w Polsce nowych przepisów, które regulują tę kwestię. Ile wynosi bezpieczny odstęp między samochodami w trakcie jazdy po różnych klasach dróg?

Odległość między samochodami i nowe przepisy

1 czerwca 2021 roku znowelizowano prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy dokładnie regulują m.in. kwestię prędkości w terenie zabudowanym (od tego dnia 50 km/h obowiązuje bez względu na porę dnia), a także bezpiecznej odległości między samochodami. To reakcja na nagminną praktykę kierowców, polegającą na tzw. jeździe na zderzaku. 

Zgodnie z obowiązującym prawem kierowca ma obowiązek zachowania odstępu od poprzedzającego pojazdu równego połowie aktualnej prędkości. Wartość jest wyrażona w metrach. Warto jednak wiedzieć, że istnieją wyjątki od tej reguły. Jedną z nich jest sytuacja, gdy jeden z kierowców rozpoczyna manewr wyprzedzania. Wtedy możliwe staje się zmniejszenie odległości między samochodami.

Reklama

Odległość między samochodami na autostradzie i w tunelu

Warto zaznaczyć, że przepisy wprowadzone 1 czerwca 2021 roku dotyczą jedynie dróg ekspresowych i autostrad. Zgodnie z nimi w sytuacji, gdy dwa pojazdy jadą z maksymalną dopuszczalną prędkością wynoszącą 140 km/h, odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić 70 m.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kluczowa jest aktualna prędkość samochodów, a nie maksymalna dopuszczalna na danej drodze. Jeśli więc auta poruszałyby się z prędkością 100 km/h, zalecany odstęp między nimi będzie wynosił już tylko 50 m.

Nieco inne zasady obowiązują podczas jazdy tunelem o długości ponad 500 m i poza terenem zabudowanym. Jeśli jedzie się autobusem lub pojazdem nieprzekraczającym 3,5 t DMC, odległość między samochodami w tunelu powinna wynosić 50 m. W każdym innym wypadku - 80 m. W krótszych tunelach i tych znajdujących się w obszarze zabudowanym obowiązują już ogólne przepisy.

Odstęp między pojazdami w korku

Odległość między samochodami w korku jest regulowana prawnie tylko podczas jazdy w tunelu. Ze względu na specyfikę dróg tego typu, należy wtedy zachować odstęp wynoszący minimum 5 m.

W każdym innym przypadku przepisy nie regulują tej kwestii. Trudno byłoby też odnieść do takiej sytuacji zapisy z 1 czerwca 2021 roku - przy tak niskich prędkościach odstępy byłyby zbyt małe i niepraktyczne.

Dlatego warto stosować się do ogólnie przyjętej praktyki kierowców. Jadąc w korku, należy zachować taki odstęp między pojazdami, by dało się w razie potrzeby skręcić i zjechać na pobocze. Przydaje się to w sytuacji, gdy trzeba zrobić korytarz bezpieczeństwa lub zareagować na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczna odległość między samochodami na parkingu

Przepisy nie regulują bezpiecznego odstępu między pojazdami poruszającymi się po parkingu. Jest to jednak strefa, w której trzeba zachować szczególną ostrożność. W każdej chwili przed maską może pojawić się nieuważny pieszy lub wyjeżdżający z miejsca postojowego samochód. Dlatego zaleca się wolną jazdę i zachowanie odstępu, który pozwoli kierowcy na zareagowanie w przypadku zagrożenia.

Z kolei odległość między zaparkowanymi samochodami jest już regulowana. Zgodnie z przepisami z 2018 roku, miejsca parkingowe powinny mieć szerokość 2,5 m (miejsca dla niepełnosprawnych - 3,6 m). Przeciętny pojazd jest szeroki na 1,5 m. Oznacza to, że w idealnej sytuacji odstęp między samochodami na parkingu powinien wynosić około 1 m z każdej strony (1,6 m na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością).

W rzeczywistości jednak rzadko kiedy parkuje się dokładnie na środku miejsca. Dlatego należy pamiętać, by stawać w obrębie wyznaczonej przestrzeni. W innym wypadku można narazić się na mandat.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy