Dziś wchodzi w życie druga w tym roku wielka zmiana w mandatach dla kierowców

W piątek 17 czerwca wchodzi w życie wielka zmiana w mandatach dla kierowców. To już druga ważna nowość w taryfikatorze w tym roku. Chodzi o wiązanie wykroczeń drogowych ze stawkami ubezpieczenia OC. Uspokajamy jednak tych, którzy w najbliższych dniach otrzymają mandat.

Im więcej mandatów masz na koncie, tym większą stawkę za obowiązkowe ubezpieczenie OC zapłacisz - to główna zmiana, jaką wprowadzają przepisy, które zaczynają obowiązywać już w piątek 17 czerwca 2022 r. O ile droższe będą ubezpieczenia dla piratów drogowych? Już kilka tygodni temu na łamach Moto Interii informowaliśmy, że najcięższe wykroczenia będą mogły zwiększyć składkę nawet o kilkaset procent.

Mandaty - czerwiec 2022

Choć ubezpieczyciele będą mogli wiązać wysokość składki od wykroczeń, to raczej żaden z nich nie będzie na to gotowy już w piątek 17 czerwca, o czym wprost informuje PIU (Polska Izba Ubezpieczeń).

Ubezpieczyciele dowiedzą się o mandatach

Reklama

Jak wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym - zakładom ubezpieczeń udostępniane będą dane osób, które popełniły naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zakres danych obejmować będzie:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • sumę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
 • informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem, 
 • nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego - kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
 • dane pojazdu, którym popełniono naruszenie - rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz - w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą - kraj rejestracji pojazdu,
 • rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia

Mówiąc prościej - firma ubezpieczeniowa dowie się nie tylko, gdzie i kiedy popełniliśmy konkretne wykroczenie, ale też jakim pojazdem się poruszaliśmy.

Ustawa daje również zakładom ubezpieczeń dostęp do danych o uprawnieniach do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie:

 • rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia,
 • daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także daty ponownego uzyskania uprawnienia,
 • daty ważności uprawnienia,
 • numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,
 • ograniczenia dotyczącego uprawnienia,
 • spełniania wymagań dotyczących uprawnień,
 • nazwy organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie 

Mandat a droższe OC

To czy dana firma ubezpieczeniowa w ogóle zechce weryfikować dorobek punktowy kierowców i w jakim stopniu wpłynie to na wysokość składki, również zależy od ubezpieczyciela. Od 17 czerwca firmy zyskały taką możliwość, ale żaden z przepisów ich do tego nie obliguje.

Kierowcy, którzy obawiają się skokowego wzrostu kosztów utrzymania swoich pojazdów są wiec w stosunkowo komfortowej sytuacji. Wciąż mogą przecież zrezygnować z kontynuowania ubezpieczenia w konkretnym zakładzie ubezpieczeniowym i zdecydować się na ofertę innego, który nie będzie przywiązywał tak dużej wagi do danych z UFG.

Przypominamy, że od 1 stycznia bieżącego roku same punkty karne usuwane są z Centralnej Ewidencji Kierowców po dwóch latach, ale pod warunkiem uiszczenia grzywny. Mówiąc prościej - by rozpocząć "odliczanie", konieczne jest uregulowanie mandatu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: mandaty | ubezpieczenie OC | polisa | kierowcy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama