Czy można zjechać z ronda lewym pasem? Oto, jaka jest odpowiedź

Ronda, czyli skrzyżowania o ruchu okrężnym, mają z zasady ułatwić i upłynnić ruch. Zjeżdżanie z ronda lewym pasem to manewr, który budzi wiele kontrowersji i często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze. W tym artykule wyjaśnimy, jakie są przepisy regulujące tę kwestię, jak bezpiecznie zjechać z ronda lewym pasem oraz jakie są alternatywne rozwiązania.

Jazda po rondzie, mimo że w teorii ma być bezpieczna i płynna, często przysparza kierowcom problemów. O ile w przypadku wjeżdżania na rondo sytuacje niebezpieczne występują rzadko, o tyle przy zjeździe z ronda, szczególnie dwu-, trzypasmowego, kierowcy nie wiedzą jak się zachować. Jak więc zjechać z ronda, żeby było bezpiecznie?

Zjazd z ronda

Zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym "Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo.". Czy ta zasada obowiązuje jednak na rondzie o liczbie pasów większe niż jeden? Przepisy nie rozróżniają bowiem skrzyżowanych tradycyjnych od tych z ruchem okrężnym. 

Reklama

Część kierowców optuje więc za tym, by zbliżając się do zjazdu, z którego chcemy skorzystać należy wcześniej zmienić pas na prawy. Zwolennicy drugiego podejścia twierdzą, że ronda z dwoma lub większą liczbą pasów ruchu zostały zaprojektowane właśnie po to, by móc z nich swobodnie korzystać. Ich zdaniem, jedynym ograniczeniem podczas zjazdu powinno być respektowanie pierwszeństwa innych uczestników ruchu drogowego, m.in. podczas zmiany pasa ruchu. Argumentują, że nakaz zjeżdżania wyłącznie prawym pasem pozbawia sens istnienia dodatkowych pasów na rondzie. Skoro z lewego pasa nie można zjechać, to po co w ogóle z niego korzystać?

Z którego pasa można zjeżdżać z ronda?

 

Rzeczywistość jest jednak taka, że zasady jazdy po rondach nie są skomplikowane i opierają się na tych samych przepisach, co na innych skrzyżowaniach. Z ronda można zjeżdżać z dowolnego pasa, o ile nie zabraniają tego znaki drogowe. Wyznaczone pasy do zjazdów występują tylko na rondach tzw. turbinowych, na których zarówno oznakowanie pionowe jak i poziome wyznacza konkretnie, który pas należy zająć, aby pojechać w wybranym kierunku.

Zjeżdżając z ronda z pasa innego niż prawy należy  pamiętać o ustępowaniu pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem zewnętrznym, jeśli zjeżdżamy z pasa wewnętrznego. Wynika to z faktu, że przecinamy ich tor jazdy. Właśnie w takich sytuacjach, kierowcy, którzy opuszczają rondo zjeżdżając z wewnętrznego pasa nie zachowują ostrożności i wymuszają pierwszeństwo na kierowcach jadących pasem zewnętrznym.

Dlatego zaleca się:

  • Przy skręcaniu w prawo lub jeździe prosto (pierwszy i drugi zjazd): zajęcie prawego (zewnętrznego) pasa.
  • Przy skręcaniu w lewo lub zawracaniu (trzeci lub czwarty zjazd): Zajęcie pasa wewnętrznego i zmiana pasa na zewnętrzny tuż przed zjazdem.

Co o zjeździe z ronda mówią eksperci?

 

Do kwestii zajmowania prawego pasa przy wykonywaniu skrętu w prawo odniósł się wielokrotnie inny ekspert - Zbigniew Drexler, autor regularnie wznawianego podręcznika "Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem". Uszczegółowił, że interpretacja, że przy wjeżdżaniu na rondo ruch odbywa się tylko w jednym kierunku - w prawo - jest błędna. Ten początkowy ruch w prawo wynika tylko z geometrii skrzyżowania, a nie z rzeczywistego kierunku ruchu. 

Ekspert wyjaśnia, że przepisu o trzymaniu się prawej krawędzi jezdni podczas zjazdu ze skrzyżowania "nie można interpretować (co niekiedy się zdarza), jako zobowiązującego kierującego poruszającego się przy wyspie centralnej na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym i zamierzającego je opuścić, do zbliżenia się najpierw do prawej krawędzi jezdni ronda i z tego miejsca wjechania na drogę wylotową. Taka interpretacja jest sprzeczna z istotą przepisu art. 22 ust. 2, dotyczącego sytuacji przed skręceniem, a więc przed wjechaniem na skrzyżowanie, natomiast już na rondzie skręcanie jest realizowane odpowiednio do jego formy, która - jak wiadomo - bywa bardzo różnorodna."

Podsumowując, zjazd z ronda innym pasem niż prawy jest możliwy, bo nie jest zabroniony, jednak podczas tego manewru należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się po naszej prawej stronie.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy