Czy można wyprzedzać kolumnę wojskową? Kluczowy jest jeden szczegół

Kolumna pojazdów wojskowych to nieczęsty widok na naszych drogach. Z jednej strony budzi ona respekt wśród kierujących, ale z drugiej może poruszać się wolnej, niż pozwalają na to przepisy, przez co pojawia się chęć jej wyprzedzenia. Tylko czy cywile mogą wyprzedzać wojskowe kolumny? A jeśli tak to na jakich zasadach?

Kluczowe jest najpierw wyjaśnienie, co to kolumna wojskowa. Kilka jadących razem pojazdów należących do armii, nie musi być kolumną. A to ma kluczowe znaczenie.

Jaka jest definicja kolumny wojskowej?

Tak jak w przypadku każdego rodzaju kolumn, również kolumna wojskowa musi spełniać odpowiednie kryteria. Zgodnie z przepisami w kolumnie pojazdów wojskowych pierwszy i ostatni pojazd muszą być wyposażone w specjalne tablice w kolorze pomarańczowym. Dodatkowym oznaczeniem są niebieskie chorągiewki po stronie kierowcy - wyjątek to ostatni samochód, który ma zieloną chorągiewkę. Ponadto samochody takie mogą się poruszać z użyciem świateł ostrzegawczych.

Reklama

Ponadto trzeba pamiętać, że w pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów, a odległość pomiędzy pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów.

Czy kolumna wojskowa musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego?

Ogólne zasady poruszania się kolumn wojskowych stanowią, że nie są one uprzywilejowane i muszą stosować się do zasad ruchu drogowego. Wyjątek stanowi obowiązek ustąpienia pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu, ale tylko w sytuacji, gdy za kierowanie ruchem odpowiada Żandarmeria Wojskowa.

Kolumna wojskowa może być uprzywilejowana, kiedy eskortowana jest przez policję. Odbywa się to wtedy na zasadach dotyczących wszystkich pojazdów. Jeśli więc na początku i na końcu kolumny podąża radiowóz z niebieskimi i czerwonymi sygnałami świetlnymi, to jest to kolumna uprzywilejowana.

Czy można wyprzedzać kolumnę wojskową?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ, jak wyjaśniliśmy powyżej, poruszanie się kolumny wojskowej może odbywać się na różnych zasadach. Po pierwsze brak wspomnianych niebieskich chorągiewek oznacza, że z prawnego punktu widzenia nie jest to kolumna, więc można ją wyprzedzić, jak również wjeżdżać pomiędzy poszczególne pojazdy.

Z kolei gdy dana grupa pojazdów wojskowych spełnia definicję kolumny, to nadal ją można wyprzedzać, ale tylko całą. Niedopuszczalne jest wjeżdżanie pomiędzy znajdujące się w niej samochody. Może to być trudne do wykonania, ponieważ cały manewr musi być wykonany w miejscu, gdzie jest to dozwolone i nie możemy przy tym przekroczyć dopuszczalnej prędkości.

Możliwość wyprzedzania kolumny pojazdów wojskowych, zależy od kilku czynników. Po pierwsze ciąg takich pojazdów może, formalnie rzecz biorąc, nie być kolumną. Wtedy traktujemy je jak każdego innego uczestnika ruchu. Kierowca może więc wyprzedzać całą kolumnę, a także poszczególne auta jadące w jednym ciągu. Dopuszczalne jest także wjeżdżanie w środek kolumny.

Trzecia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy kolumna wojskowa jest eskortowana przez policję, a więc jest kolumną uprzywilejowaną. Kierowca może ją wtedy wyprzedzać tylko w terenie niezabudowanym i zgodnie ze wszystkimi zasadami z punktu drugiego.

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama