Nowy przepis dotyczący osób ubiegających się o prawo jazdy

Osoby, które składając wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na prowadzenie tramwaju złożą nieprawdziwe oświadczenia, np. o tym, że nie ciąży na nich prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów, będą musiały się liczyć z karami - zakłada nowela ustawy, którą we wtorek podpisał prezydent.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, powstała w reakcji na petycję skierowaną do Sejmu RP. Jej cel to "doprowadzenie do sytuacji, w której osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia".

Aktualny stan prawny nie pozwala na ukaranie osoby składającej nieprawdziwe oświadczenie.

Chodzi np. o oświadczenie składane przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy, że nie został orzeczony w stosunku do niej prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także że nie ma zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, oraz że nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Reklama

W myśl ustawy ewentualne złożenie nieprawdziwego tego rodzaju oświadczenia będzie zagrożone realnymi sankcjami. Będzie to traktowane podobnie jak w innych przypadkach składania nieprawdziwych oświadczeń lub zeznań (kara do 3 lat), będzie mogło być też podstawą odmowy wydania prawa jazdy.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy