Bezterminowe prawo jazdy legalne!?

W styczniu 2015 roku w Polsce zakończono wydawanie tzw. "bezterminowych" praw jazdy. Dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego wywołało wówczas spory chaos. Kilku zmotoryzowanych skierowało sprawy do sądów...

Przypomnijmy: przed 2015 rokiem, w przypadku tzw. "bezterminowych" praw jazdy, w miejscu daty ważności dokumentu urzędnicy wpisywali kreskę. Po 1 stycznia 2015 roku zastąpiła ją konkretna data, a urzędnicy nie mogli już wydawać dokumentów "bezterminowych". Maksymalny czas ważności prawa jazdy wynosi obecnie 15 lat.

Problem dotknął jednak wszystkich tych, którzy posiadali już "bezterminowe" uprawnienia do prowadzenia, ale - z różnych przyczyn - zmuszeni zostali do wymiany prawa jazdy na nowe (np. zmiana adresu zameldowania czy nazwiska). W ich przypadku urzędnicy tłumaczyli, że nie mogą już wpisać w dokumencie "kreski" i - w związku z tym - w rubryce musi pojawić się data jego ważności. Oznaczało to jednak, że zmiana prawa odbyła się kosztem obywateli, którzy musieli zrezygnować z nabytych wcześniej praw. Nie dziwi więc, że wkrótce kilka tego rodzaju spraw trafiło na wokandę.

Reklama

Jak informuje "Rzeczpospolita" w jednej z nich zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W jego uzasadnieniu czytamy, że:

"Organ dokonując w oparciu o art. 18 ust. 2 u.k.p. czynności materialno-technicznej wydania nowego prawa jazdy, mógł dokonać zmiany wpisów w dokumencie jedynie w zakresie określonym treścią złożonego wniosku, a więc zmian dotyczących danych wnioskodawczyni oraz, z uwagi na treść art. 13 ust. 1 pkt 1 u.k.p., wpisu daty ważności wydawanego dokumentu (dokument prawa jazdy kategorii B w obecnym stanie prawnym wydawany jest na 15 lat). Dokonywane przez organ w tym trybie wpisy w nowym dokumencie prawa jazdy nie mogły natomiast dotyczyć posiadanego przez wnioskodawczynię uprawnienia do kierowania pojazdami."

Sąd przywołał też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wcześniej już stwierdził, że: "Nie utracą bezterminowego charakteru uprawnienia do kierowania pojazdami nabyte przez osoby pod rządami poprzednich przepisów. Przy ubieganiu się o wydanie nowego prawa jazdy osoby te nie będą bowiem musiały ponownie ubiegać się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, które to uprawnienia nabyły już pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów". Oznacza to, że po wygaśnięciu ważności prawa jazdy kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia do prowadzenia przed 1 stycznia 2015 roku, będą musieli jedynie wymienić sam dokument, bez żadnych dodatkowych konsekwencji.

Warto przypomnieć, że zamieszanie związane z "bezterminowymi" dokumentami uregulowało specjalne rozporządzenie z 2016 roku. Dopiero wówczas przywrócona została słynna kreska w miejscu daty ważności dokumentu. W przypadku wymiany prawa jazdy warto jednak zwrócić na to szczególną uwagę. Zdarza się bowiem, że - mimo jasnych rozporządzeń - w miejscu "-" w dalszym ciągu wpisywana jest konkretna data!

PR

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama