Sprawdź datę wydania prawa jazdy. Być może musisz je niebawem wymienić

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła obowiązek wymiany prawa jazdy dla każdego kierowcy. To spotyka się z dużym oporem i sprzeciwem kierowców posiadających dokumenty bezterminowe, jednak pojawienie się nowego wzoru wymaga od kierowców wymiany dokumentu. Kiedy powinniśmy je wymienić?

Kwestia konieczności wymiany dokumentów prawa jazdy budzi kontrowersje już od kilku lat. Nowe dokumenty prawa jazdy w aktualnym wzorze, zgodnie z rozporządzeniem od dnia 19 stycznia 2013 roku wydawane są nie bezterminowo, jak wcześniej, a na okres 15 lat. W związku z tym wielu kierowców posiadających bezterminowe uprawnienia, wymieniając prawo jazdy na nowe niejako zrzekają sie bezterminowych uprawnień. Obowiązek nie ominie jednak nikogo.

Ustawa o kierujących nakazuje wymianę

Podobna sytuacja miała miejsce w momencie pojawienia się nowego wzoru dokumentów w postaci karty, zastępujących wcześniejszą książeczkę prawa jazdy. Wtedy jednak nabyte bezterminowo uprawnienia pozostawały bezterminowe także w nowszej "karcianej" wersji prawa jazdy, więc kierowcy ochoczo wymieniali je na nowe. Teraz jednak sytuacja jest zgoła inna.

Reklama

Nowy wzór, zgodny z europejskimi normami jest wydawany tylko na 15 lat, a po upłynięciu tego terminu dokument musi być ponownie wymieniany, a wymiana wymaga dodatkowych badań lekarskich. Nie dość że wymiana kosztuje 100 zł, badanie lekarskie kolejne 200 zł to jeszcze według kierowców niejako odbiera im nabyte bezterminowo uprawnienia. W tej sytuacji oburzenie kierowców jest zrozumiałe - prawo nie powinno działać wstecz, jednak przepisy wprowadzone w 2013 roku wymagają tego od kierowców.

Stosowny zapis znajdziemy w art. 124 ustawy o kierujących pojazdami. Ustęp 1 stanowi:

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy ruszy niebawem

Konieczność wymiany dokumentów prawa jazdy dla kierowców posiadających bezterminowe uprawnienia i blankiety zbliża się wielkimi krokami. Według przepisów obowiązkowa wymiana ma rozpocząć się 19 stycznia 2028 roku (15 lat po wprowadzeniu nowego wzoru), a kierowcy będą mieli na to równo 5 lat - do 18 stycznia 2033 roku. Tu jednak panuje zasada 15+5, czyli ustawową 15-letnią ważność nowych dokumentów i dodatkowe 5 lat na wymianę. 

De facto oznacza to, że kierowcy którzy nabyli uprawnienia bezterminowe w rzeczywistości już teraz mają wyznaczony termin ważności swoich dokumentów. Dla przykładu - jeśli uzyskaliśmy prawo jazdy 10 kwietnia 2009 roku, liczymy 20 lat od daty jego uzyskania, co oznacza że musimy wymienić dokument najpóźniej 10 kwietnia 2029 roku. Ci którzy mają nowe dokumenty prawa jazdy (w nowym wzorze), mają zgodnie z datą terminu ważności 15 lat od wydania dokumentu, aby wymienić go na kolejny. Termin ważności prawa jazdy znajduje się w rubryce 4b, a w rubryce 11 na rewersie prawa jazdy znajdziesz termin ważności uprawnień.

W jakich innych sytuacjach musimy wymienić prawo jazdy?

Zatem kierowcy, którzy nie mają żadnych ograniczeń wyznaczonych w prawie jazdy, powodujących konieczność częstszej wymiany mogą zaczekać do 2028 roku, ale powinni pamiętać, że są również inne sytuacje, które wymagają wymiany dokumentu. Prawo jazdy powinniśmy wymienić gdy:

  • zmieniliśmy imię lub nazwisko (np. po ślubie),
  • straciło ważność (nowe dokumenty z okresem ważności),
  • jedna z kategorii prawa jazdy straciła ważność
  • zgubiliśmy lub zniszczyliśmy dokument prawa jazdy.

Wcześniej prawo jazdy trzeba było wymienić również wtedy, gdy zmieniliśmy adres zamieszkania, jednak od 2019 roku nie ma takiego obowiązku, bowiem w prawie jazdy nie ma rubryki z informacją o adresie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany/wyrobienia prawa jazdy?

Aby wymienić prawo jazdy należy oczywiście przygotować stosowne dokumenty. Jeśli wymieniamy prawo jazdy w przypadku gdy wymaga tego ustawa (dotyczy wydawanych bezterminowo dokumentów) nie musimy przechodzić dodatkowych badań lekarskich. W inny wypadku będziemy potrzebować:

  • wniosku o wydanie prawa jazdy,
  • aktualnego zdjęcia,
  • potwierdzenia dokonania opłaty za prawo jazdy - 100 zł,
  • dokumentu tożsamości - dowodu osobistego albo paszportu, (karta pobytu lub paszport w przypadku cudzoziemców)
  • obecnie posiadane prawo jazdy lub oświadczenie o jego zaginięciu
  • orzeczenie lekarskie (jeśli wymagane).

Z powyższymi dokumentami udajemy się do urzędu właściwego do miejsca zamieszkania - Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego lub Urzędu Dzielnicy gdzie składamy dokumenty i opłacamy nowe prawo jazdy. Możemy zrobić to również on-line, za pośrednictwem ePUAP. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo jazdy | wymiana prawa jazdy | przepisy drogowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama