Reklama

Sprzedaż wciąż spada

Grudzień był najgorszym miesiącem jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów. Nabywców znalazło 27 465 sztuk pojazdów, zarówno tych pochodzących z krajowych fabryk, jak i tych z importu. W stosunku do grudnia roku 1999, sprzedaż spadła o ponad 55% (-55,36% _ -34 060 sztuk) i był to wynik najniższy z dotychczas notowanych. W ciągu całego roku sprzedano 478 725 samochody, czyli o ponad 25% mniej (-25,22 _ -161 434 sztuki) niż w roku 1999.

Grudzień był najgorszym miesiącem jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów. Nabywców znalazło 27 465 sztuk pojazdów, zarówno tych pochodzących z krajowych fabryk, jak i tych z importu. W stosunku do grudnia roku 1999, sprzedaż spadła o ponad 55% (-55,36% _ -34 060 sztuk) i był to wynik najniższy z dotychczas notowanych. W ciągu całego roku sprzedano 478 725 samochody, czyli o ponad 25% mniej (-25,22 _ -161 434 sztuki) niż w roku 1999.

Koniec roku 2000 przyniósł Polsce umocnienie pierwszej pozycji na liście rankingowej krajów notujących największy spadek sprzedaży. W tyle została Dania, królująca w tym negatywnym rankingu, przez większą część roku. Sytuacja w Danii, w przeciwieństwie do Polski jest jednak bardziej stabilna, gdyż notowany tam spadek sprzedaży utrzymuje się na prawie niezmienionym poziomie już od kilku miesięcy. Niemniej jednak, ósma pozycja Polski na liście rankingowej krajów europejskich jest pozycją bardzo dobrą, szczególnie, jeżeli porównamy możliwości mieszkańca Polski (PKB na 1 mieszkańca) z możliwościami mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

Reklama

Całkowita sprzedaż samochodów w Europie w grudniu (bez Polski) wyniosła 883 761 samochodów, co stanowi około 8,2% wzrostu w stosunku do grudnia roku 1999. Sprzedaż w ciągu całego roku 2000 (14 742 003 samochodów sprzedanych), spadła w stosunku do roku 1999 o 2,2%. Jest to wciąż wynik bardzo dobry, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rok 1999 był dla Europy rokiem rekordowym (15 066 357 003 samochodów sprzedanych).

Jako główne czynniki wpływające na rozwój rynku europejskiego w roku 2000, wymieniane są: wzrost stóp procentowych i narastające lawinowo ceny paliw, wywołujące niepewność w umysłach potencjalnych nabywców. Dodatkowo, na spadek sprzedaży samochodów w niektórych krajach (np. Niemczech) wpłynęła duża podaż dobrze wyposażonych samochodów używanych. Samochody te pojawiły się, w postaci zwiększonego importu, również w Polsce, wpływając negatywnie na rozwój polskiego rynku.

Segmenty samochodów najmniejszych oraz samochodów klasy niższej średniej, w sposób najbardziej dotkliwy odczuły problemy polskiego rynku. Spadek sprzedaży segmentów Mini i Mini Plus wyniósł -33,3%, natomiast klasy niższej średniej - -33,2%. W obydwu przypadkach spadek ten był niższy w porównaniu z poprzednim miesiącem o odpowiednio 4,7% i 3,2%. Spadek sprzedaży w grudniu segmentu Mini (Daewoo Tico, Fiat 126, Fiat Seicento) w porównaniu z grudniem 1999, był najwyższy z dotychczas notowanych i wyniósł ponad 79%. Całkowita sprzedaż samochodów najmniejszych w ciągu roku 2000 wyniosła 139 647 sztuk, natomiast samochodów klasy niższej średniej 137 029 sztuk.

Również kondycja segmentu klasy wyższej średniej wciąż się pogarsza. Spadek sprzedaży przekroczył już poziom 20% i na koniec roku wyniósł -20,86%. Całkowita sprzedaż samochodów klasy wyższej średniej w ciągu roku wyniosła 47 780 sztuk, czyli o ponad 12,5 tysiąca mniej, niż w roku 1999.

Spadek sprzedaży samochodów w segmencie klasy wyższej również się pogłębia. Na koniec grudnia osiągnął poziom -11,25% ( w listopadzie 9,7%, w październiku 9,0%). Sprzedaż segmentu zamknęła się liczbą 4 267 samochodów.

Kryzys polskiego rynku dotknął w końcu również segment samochodów luksusowych, rozwijający się dotychczas wspaniale w ciągu całego roku. W porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku 1999, sprzedaż spadła o -2,78%. Mimo wszystko, pojazdom klasyfikowanym w tym segmencie, udało się utrzymać udział w rynku na poziomie 0,13%. Sprzedaż segmentu w roku 2000 zamknęła się liczbą 629 samochodów.

Fiat z ilością 129 262 samochodów sprzedanych, zajął pierwszą pozycję listy. Udział Fiata w rynku w roku 2000 (27,00%) w stosunku do roku 1999 (28,15%) spadł o 1,5%. Od początku roku, sprzedaż Fiata spadła o ponad 28%., w tym o prawie 39% spadła sprzedaż samochodów produkowanych w Polsce. Dzięki znakomitej sprzedaży Punto oraz Marei, Fiat zanotował ponad 460% wzrost sprzedaży produktów pochodzących z importu.

Pozycja druga listy została utrzymana przez firmę Daewoo. Jej sprzedaż kształtowana była w roku 2000, nie tylko przez kryzys, który objawił się na rynku polskim, ale także przez niejasną przyszłość całego koncernu. Niepewność, jaka wytworzyła się wobec firmy, nie sprzyjała sprzedaży. Niemniej jednak, w ciągu całego roku Daewoo dzielnie walczyło o utrzymanie pozycji i udowodnienie klientom, że nie zawsze problemy centrali, muszą znaleźć odzwierciedlenie w sytuacji placówki ulokowanej w innym kraju. Pod względem zmiany procentowej, spadek sprzedaży Daewoo nie był największym z zanotowanych w Polsce, jednak z punktu widzenia wielkości sprzedaży spadek ten był spadkiem bardzo dużym (-40,24%). Udział Daewoo w rynku spadł z 28,3% do 22,39%. Całkowita sprzedaż w roku 2000 wyniosła 107 210 sztuk.

Również General Motors przeżywał w roku 2000 kłopoty. Pomimo licznych kampanii promocyjnych (prowadzonych w zasadzie przez wszystkich producentów), sprzedaż GM-a spadła o ponad 32% (w tym -41,5% produkty pochodzące z polskich fabryk). Podobnie jak w przypadku Fiata, sytuacji nie była w stanie uratować sprzedaż samochodów pochodzących z importu. Całkowita sprzedaż GM w roku 2000 wyniosła 40 165 sztuk, zapewniając tym samym firmie, 8,39% udziału w rynku. W stosunku do roku 1999, udział ten był niższy o około 1%.

Czwarta pozycja listy rankingowej należy do Skody. Jej sprzedaż w wysokości 38 194 sztuk, pomimo iż była niższa w stosunku do roku 1999 o 11,02%, pozwoliła na wzrost udziału w rynku do prawie 8% (6,71% w roku 1999).

Pozycja piąta listy, przypadła w udziale firmie Renault - liderowi wśród importerów. Jej sprzedaż w roku 2000 wyniosła 27 900 sztuk, co stanowi 5,83% udziału w rynku. Niestety, w stosunku do roku 1999, sprzedaż ta była niższa o ponad 14%. Ponieważ spadek sprzedaży był niższy, niż spadek sprzedaży całego rynku, udział Renault w rynku wzrósł o ponad 0,7%.

W przeciwieństwie do swoich konkurentów, Volkswagen, zajmujący szóstą pozycję listy rankingowej zanotował największy, spośród wszystkich wzrost sprzedaży w roku 2000. Wzrost ten - 19,56%, był niestety niższy w stosunku do listopada o 2%. Całkowita sprzedaż VW w roku 2000 wyniosła 20 228 sztuk.

Firma Peugeot, zajmująca siódmą pozycję w rankingu, podobnie jak Volkswagen, zanotowała wzrost sprzedaży w stosunku do roku 1999. Wzrost ten (10,17%), pozwolił na zmianę udziału w rynku z 2,7% do 3,97%. Całkowita sprzedaż Peugeota w Polsce w roku 2000 wyniosła 19 026 sztuk.

Ford, którego pozycja spada z miesiąca na miesiąc, zakończył rok 2000, liczba 18 147 sztuk samochodów sprzedanych i ósmym miejscem na liście rankingowej. Jego sprzedaż w stosunku do roku 1999, spadła o ponad 35%. Spadł również udział w rynku z 4,4% do 3,8%. Nowa gama modeli wprowadzana na rynek polski, stwarza nadzieję na poprawę pozycji tej firmy w następnym roku.

Pozycja dziewiąta listy, niezmiennie należy do Toyoty. Marka ta, kojarzona na rynku polskim z jakością, z roku na rok poprawia swoją sytuację. Sprzedaż Toyoty w roku 2000 wyniosła 13 670 samochodów i w porównaniu z rokiem 1999 była wyższa o 3%. Udział firmy w polskim rynku nowych samochodów osobowych również wzrósł z 2% do 2,86%.

Pierwszą dziesiątkę listy rankingowej zamyka Citroen. W roku 2000, sprzedało się 11 684 sztuki samochodów pochodzących spod znaku tej marki. W stosunku do roku 1999, sprzedaż Citroena wzrosła o 8,2%. Wzrósł również udział tej marki w rynku, z 1,69% do 2,44%.

Koniec roku, to tylko niewielkie zmiany na liście rankingowej najlepiej sprzedawanych modeli. Pozycja pierwsza listy, bez wątpienia należy do Fiata Seicento. Pomimo narastającego spadku sprzedaży (-29,6%), Seicento pozostaje niekwestionowanym liderem na naszym rynku. Od początku roku sprzedano ponad 58 674 sztuki tego modelu. Druga pozycja listy należy do Daewoo Matiza, którego sprzedaż w ciągu roku 2000 wyniosła 45 010 sztuk. Spadek sprzedaży Matiza (-29,74%), był zbliżony do spadku sprzedaży jego bezpośredniego rywala (Fiata Seicento), co może bardziej świadczyć o problemie związanym z rynkiem, z problemem marki.

Pozycja trzecia listy, przypadła w udziale Daewoo Lanosowi. Pomimo zauważalnych problemów marki, umieszczenie drugiego modelu na tak wysokiej pozycji listy rankingowej świadczy o tym, iż starania Daewoo odnoszą właściwy skutek. Sprzedaż Lanosa w roku 2000 wyniosła 29 613 sztuk i była niższa w porównaniu z rokiem 1999 o prawie 43%.

Pozycja czwarta listy, wróciła w posiadanie firmy Skoda i jej modelu Felicia. Sprzedaż Felicji w roku 2000 zamknęła się liczbą 20 969 sztuk i była w stosunku do roku1999 o ponad 40% niższa.

Fiat Punto, będący liderem wśród modeli, które zanotowały największy wzrost sprzedaży zajął piątą pozycję listy. Jego sprzedaż wyniosła 20 561 sztuk i była wyższa w stosunku do roku 1999 o ponad 42%.

Pozostałe pozycje pierwszej dziesiątki listy rankingowej zajęły odpowiednio:

Pozycja szósta - Fiat Uno, z wynikiem18 663 sztuk sprzedanych i spadkiem sprzedaży -2,86%;

Pozycja siódma - Opel Astra Classic, z wynikiem 17 603 sztuk sprzedanych i spadkiem -41,73%;

Pozycja ósma - Daewoo Tico, z wynikiem 14 619 sztuk sprzedanych i spadkiem -45,95%;

Pozycja dziewiąta - Fiat 126 - z wynikiem, 13634 sztuk sprzedanych i spadkiem ponad -55%;

Pozycja dziesiąta - Peugeot 206, z wynikiem 11 534 sztuk sprzedanych i wzrostem 43,67%.

(Samar)

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: samochody | sprzedaż samochodów | fiat | Daewoo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy