Rozbitego auta już nie naprawisz. Szykują się rewolucyjne zmiany!

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi do władz ustawodawczych RP trafił, przygotowany przez „środowisko motoryzacyjne”, list z założeniami do programu „Polska motoryzacja – Wizja 2019”.

Przedstawiciele Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Związku Polskiego Leasingu i Związku Dealerów Samochodów przesłali do klubów parlamentarnych i nowych organizacji politycznych list obejmujący szereg działań mających "zapewnić rozwój rynku nowych pojazdów w Polsce".

W liście przedstawiciele organizacji podkreślili, że "branża motoryzacyjna jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, generuje miliardowe wpływy z podatków i na całym świecie jest traktowana, jako wskaźnik rozwoju i dobrobytu społeczeństwa".

Reklama

W dokumencie znalazły się propozycje zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w latach 2015-2019, aby "branża motoryzacyjna mogła się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, a społeczeństwo było bardziej mobilne".

Pierwszą z nich jest propozycja wprowadzenia pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych nabywanych lub leasingowanych przez przedsiębiorców i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kierowcom niekoniecznie spodoba się jednak kolejna - zastąpienie podatku akcyzowego od samochodów tzw. "podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych", który promować ma zakup samochodów nowszych. Przedstawiciele "sektora motoryzacyjnego" chcą też ograniczenia "szarej strefy" w usługach motoryzacyjnych dzięki "zwiększeniu efektywności prowadzonych kontroli przestrzegania prawa, w obszarze napraw i obrotu częściami samochodowymi" oraz "poprawy funkcjonowania systemu kontroli pojazdów".

Najwięcej głosów krytyki wzbudzi jednak kolejne z proponowanych rozwiązań mające na celu wyeliminowanie z dróg pojazdów powypadkowych. Przedstawiciele "branży  motoryzacyjnej" postulują wprowadzenie zmian w przepisach, które "będą gwarantować rzetelność wykonywanych napraw i uniemożliwią poruszanie się po drogach niesprawnych technicznie pojazdów".

Chodzi o wprowadzenie rozwiązań prawnych zapewniających "prawidłową przebudowę pojazdów po rejestracji oraz dotyczących dodatkowych badań technicznych z tytułu istotnych szkód w pojeździe mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego". W projekcie czytamy m.in. o "wyeliminowaniu z rynku pojazdów trwale uszkodzonych m.in. w przypadku szkody całkowitej poprzez zapewnienie ich złomowania i zakaz powtórnej rejestracji"!

Pozostałe z proponowanych rozwiązań obejmują zmiany systemowe w sektorze recyklingu, zapewnienie pełniejszego dostępu do historii pojazdów gromadzonej w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz podjęcie działań naprawczych w szkolnictwie zawodowym, które zapewnią kształcenie specjalistów niezbędnych dzisiejszym producentom pojazdów.

Przedstawiciele organizacji wyrazili nadzieję, że nowo wybrane władze ustawodawcze będą lepiej rozumieć rolę motoryzacji dla rozwoju gospodarki i jak najszybciej rozpoczną dyskusję i prace ustawodawcze nad wdrażaniem poszczególnych elementów programu "Polska motoryzacja - Wizja 2019".

Od redakcji:

Trudno przypuszczać, by proponowane zmiany miały szansę na poważną dyskusję. Postulaty takie, jak "zakaz rejestrowania pojazdów po szkodach całkowitych" uderzy bowiem w najbiedniejszych kierowców, takich - którzy autami używanymi jeżdżą nie z wyboru, a przymusu. Nie można przecież zapominać, że do orzeczenia szkody całkowitej w przypadku auta w wieku 10-15 lat wystarczy parkingowa stłuczka, w której uszkodzone zostaną wyłącznie elementy poszycia auta, w żaden sposób nie mające wpływu na poziom bezpieczeństwa konstrukcji... Nie sposób odnieść się też do definicji pojazdu "trwale uszkodzonego", skoro sami producenci aut opracowują procedury pozwalające na usunięcie uszkodzeń struktury nośnej pojazdu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wypadek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy