Reklama

Polskie drogi śmierci

5 marca 2009 roku rozpoczęła się pierwsza polska kampania informacyjna międzynarodowego projektu "Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" w ramach Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP.

Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to mapa Europy, pokazująca najbardziej niebezpieczne (czarne) drogi w poszczególnych państwach Europy, opatrzona komentarzem dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekt Europejskiego Atlasu BRD zaangażowanych jest 10 państw (Niemcy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Słowacja, Czechy, Polska). Przygotowują one mapy krajowe, które w 2010 roku stworzą mapę Europy.

Reklama

Pierwszym etapem prac polskiego zespołu jest mapa ryzyka występującego na drogach międzynarodowych w Polsce, ponieważ tworzą one główne połączenie naszego kraju z pozostałymi krajami Europy. Drogi te stanowią zaledwie 2% długości dróg twardych, odbywa się na nich ponad 10% całego ruchu drogowego, przeważnie tranzytowego i turystycznego. Pomimo że posiadają najwyższe w Polsce standardy bezpieczeństwa, generują około 17% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Działania na nich prowadzone mogą przynieść największą redukcję liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych.

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach międzynarodowych w Polsce przedstawia ryzyko indywidualne`1 mierzone częstotliwością wypadków i wskazuje średnie ryzyko bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku.

Co daje taka mapa? Umożliwia każdemu kierowcy identyfikację najbezpieczniejszych i najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w regionie lub kraju. Jest pomocna przy planowaniu podróży - kierowcy mogą świadomie wybrać trasę według kryterium minimalizacji ryzyka w ruchu drogowym. Mapa ryzyka indywidualnego pokazuje, że 55% odcinków dróg międzynarodowych w Polsce to "czarne odcinki", czyli odcinki o największym ryzyku.

Na "czarnych odcinkach" dróg możemy spodziewać się ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną nawet 10-krotnie większego niż na "odcinkach zielonych"

Najwięcej "czarnych odcinków" występuje w województwach położonych w południowo - wschodniej i południowo - zachodniej Polsc

Metody badania ryzyka na drogach: " Sieć drogową każdego kraju biorącego udział w Programie dzieli się na odcinki o długości 20 - 50 km. " Ocenie poddawane są najważniejsze ciągi drogowe w okresach trzyletnich. " Miarą podstawową oceny ryzyka na odcinkach dróg jest liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi w okresie 3 lat. " Ryzyko na danym odcinku drogi jest klasyfikowane w pięciostopniowej skali oznaczonej kolorami dla prostego odróżnienia poziomu niebezpieczeństwa.

Klasy ryzyka:

kolor zielony - bardzo małe

kolor żółty - małe

kolor pomarańczowy - średnie

kolor czerwony - duże

kolor czarny - bardzo duże

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: ryzyko | odcinki | atlas | kolor | mapa | polskie drogi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama