Paliwo ze spalin? To już działa. W Polsce!

W Łaziskach powstała doświadczalna instalacja do przekształcania dwutlenku węgla w syntetyczny gaz ziemny (SNG) służący do napędu samochodów. To jeden z projektów badawczych Grupy Tauron.

Jego celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego ze spalin bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny. Metan powstaje tu w wyniku reakcji CO2 z wodorem pochodzącym z elektrolizy wody. Przy odpowiednim zarządzaniu proces ten może być całkowicie przyjazny dla środowiska. Energia elektryczna niezbędna do procesu elektrolizy pochodzić może ze źródeł odnawialnych. Sam proces uwalniania wodoru z wody przeprowadzać można w tzw. dolinach obciążeń, czyli przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na prąd w sieci (np. nocą).

Reklama

Technologia jest nie tylko ciekawym rozwiązaniem dla wykorzystania CO2, ale również sposobem na magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii - farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych. Produktem ubocznym procesu jest tlen.

Nadwyżki energii elektrycznej są wykorzystywane w projekcie do produkcji wodoru, który następnie - wraz z wychwyconym ze spalin kotłowych dwutlenkiem węgla - używany jest w reaktorze metanizacji do produkcji syntetycznego metanu. Potrzebny do procesu dwutlenek węgla pochodzi z pilotażowej instalacji wychwytu CO2, który uzyskiwany jest ze spalin z pracującego bloku energetycznego.

- Pilotażowa instalacja CO2-SNG ma na celu przetestowanie, w warunkach rzeczywistych, reaktora metanizacji oraz kompleksowej instalacji do wytwarzania metanu z CO2 i wodoru. Testowana jest jej sprawność przetwarzania i elastyczność pracy oraz dostosowanie do magazynowania nadwyżek energii w postaci syntetycznego metanu. Projekt wiąże zatem dwa trendy - ograniczenie emisji CO2 z elektrowni i zapewnienie wielkoskalowej akumulacji energii, poprzez produkcję paliw gazowych w okresach, kiedy energia jest tania. Prezentowana instalacja jest efektem wcześniejszych działań i osiągnięć Grupy TAURON w obszarze badawczo-rozwojowym w zakresie wychwytu CO2 - wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Dzięki tej nowatorskiej technologii zwiększeniu ulegnie zdolność magazynowania energii w postaci metanu przy jednoczesnym wykorzystaniu CO2 do celów gospodarczych.

Wyprodukowany  w godzinach nadwyżki energii elektrycznej SNG (syntetyczny gaz ziemny) może być zatłaczany do istniejącej sieci gazu ziemnego w celu wykorzystania go w godzinach szczytu do produkcji energii np. w turbinie gazowej. Może też - po sprężeniu - już jako CNG (Compressed Natural Gas) zostać wykorzystany w transporcie samochodowym.

Warto podkreślić, że metan spalany w tłokowych silnikach spalinowych charakteryzuje się najmniejszą emisją substancji szkodliwych do atmosfery spośród wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do tego celu. Stąd  w wielu miastach tabor  autobusowy komunikacji miejskiej, oparty o  klasyczne silniki dieslowskie na olej napędowy, wymieniany jest na pojazdy dostosowane do zasilania sprężonym metanem.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy