Reklama

Nie musisz już robić przeglądu!

16 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wynika z niego, że w Polsce będzie można zarejestrować samochody używane sprowadzone z Unii Europejskiej na podstawie badania technicznego przeprowadzonego na terenie UE, bez konieczności - tak jak to było dotychczas - przeprowadzania takiego badania w kraju.

W projekcie określono dokumenty konieczne do rejestracji. Odbędzie się ona na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub dowodu rejestracyjnego pojazdu albo innego dokumentu, wydanego przez uprawniony organ na terenie UE, potwierdzającego wykonanie badania technicznego.

Reklama

Obecnie wymagane jest zaświadczenie o pozytywnym wyniku tzw. pierwszego badania technicznego przeprowadzonego w Polsce, co - jak się okazało - jest sprzeczne z prawem unijnym.

Wprowadzenie tych przepisów wiąże się z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z czerwca 2008 r. Uznał on, że Polska wprowadzając przed rejestracją w naszym kraju wymóg badania technicznego przywożonych pojazdów używanych, zarejestrowanych uprzednio w innych państwach UE, uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Nowe przepisy dokonują także podziału stacji kontroli pojazdów na: podstawowe oraz okręgowe. Stacje podstawowe będą przeprowadzały dodatkowe i okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Natomiast stacje okręgowe będą przeprowadzały dodatkowe i okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów.

Ustawa, która wejdzie w życie w trzy miesiące po jej ogłoszeniu, nie precyzuje jednak co zrobić mają ci, którzy zmuszeni byli wykonać już taki przegląd i ponieśli jego koszty...

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje