Formularz PCC3 i PCC-3A - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Formularz PCC3 (ewentualnie wraz z PCC-3A) - deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - należy wypełnić i złożyć do Urzędu Skarbowego po zakupie samochodu

Formularz PCC3 (ewentualnie wraz z PCC-3A) - deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - należy wypełnić i złożyć do Urzędu Skarbowego po zakupie samochodu

Formularz PCC3 wypełnia i podpisuje tylko kupujący. Jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej, w dokumencie posługuje się numerem PESEL, jeśli zaś prowadzi działalność i jest płatnikiem VAT, posługuje się numerem NIP.

Należny podatek to 2 proc. od wartości samochodu, zapisanej w umowie kupna-sprzedaży. Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa tylko i wyłącznie na kupującym. Z podatku (a więc i składania formularza) zwolnione są pojazdy o wartości do 1000 zł.

Pobierz formularz PCC-3

Reklama

Uwaga! Przy zamianie pojazdów do zapłaty podatku zobowiązane są obie strony umowy. Jeśli sprzedający wystawił na pojazd fakturę VAT, kupujący zwolniony jest z uiszczania podatku (a więc i ze składania formularza).

Jeśli na umowie widnieje więcej niż jeden kupujący, dodatkowo wypełnić trzeba formularz PCC-3A, zawierający informacje o pozostałych podatnikach:

Pobierz formularz PCC-3A

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy