Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego podlega opodatkowaniu akcyzą. Kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji AKC-U od dnia, w którym auto przekroczyło granicę Polski, i 30 dni na opłacenie należnego podatku.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego podlega opodatkowaniu akcyzą. Kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji AKC-U od dnia, w którym auto przekroczyło granicę Polski, i 30 dni na opłacenie należnego podatku.

Podatkiem akcyzowym objęte są wyłącznie samochody osobowe. Opodatkowaniu nie podlegają natomiast auta zabytkowe, dostawcze i ciężarowe, a także skutery oraz motocykle.

Pobierz deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U)

Podstawą opodatkowania w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest kwota, jaką podatnik jest zobowiązany zapłacić za ten pojazd. Wpisując podstawę opodatkowania w deklaracji AKC-U należy pamiętać, że organ podatkowy ma prawo ją zweryfikować i może wezwać podatnika do jej podniesienia lub wskazania przyczyn znacznego jej zaniżenia względem wartości rynkowej podobnego samochodu osobowego.

Reklama

Aktualne stawki akcyzy na samochody osobowe wynoszą:

  • 18,6% podstawy opodatkowania — dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 ccm;
  • 3,1% podstawy opodatkowania — dla pozostałych samochodów osobowych, w tym dla samochodów o pojemności silnika nieprzekraczającej 2000 ccm.

Obowiązki podatnika
Z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację uproszczoną AKC-U właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnik ma obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, obliczyć i wpłacić akcyzę na konto właściwej izby celnej w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama