Reklama

Cofanie liczników powinno być przestępstwem

Poseł Krzysztof Brejza otrzymał odpowiedź na swoją interpelację skierowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie walki z procederem cofania liczników samochodowych.

Poseł przedstawił Ministrowi negatywne skutki procederu fałszowania wskazań liczników pojazdów mechanicznych i zapytał m.in. o to:

- w jaki sposób w innych krajach UE walczy się z tego typu oszustwami w obrocie pojazdami,

- czy Ministerstwo dopuszcza możliwość zmiany przepisów karnych w taki sposób, aby powyższe zachowania były stypizowanymi czynami zabronionymi? (propozycja penalizacji cofania liczników pojazdów).

Podsekretarz stanu p. Zbigniew Wrona udzielił odpowiedzi zawierającej m.in. następujące przykłady rozwiązań w zakresie zwalczania procederu cofania liczników aut:

Reklama

- Francja. Zmiana wskazań licznika przebiegu pojazdów jest zakazana.

- Niemcy. Penalizowane są odrębne zachowania polegające na wytwarzaniu nieprawdziwych danych dot. m.in. liczby dokonanych przez urządzenie pomiarów.

Minister stwierdził, że zaniżanie wskazań licznika pojazdu najczęściej podejmowane jest w celu wprowadzenia nabywców w błąd co do faktycznego przebiegu samochodu, a przebieg, w opinii Ministra, jest jednym z istotnych elementów wpływających na ocenę stanu technicznego pojazdu.

Odnosząc się do postulatu posła (opracowanie odrębnego przepisu zakazującego cofania liczników pojazdu) Minister stwierdził, że podjęte zostaną prace nad rozwiązaniem przewidującym wprowadzenie nowego typu przestępstwa - umyślnych zachowań polegających na modyfikacji wskazań licznika pojazdu. Opracowane przepisy skierowane zostaną do dalszych prac w Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od interpelacji skierowanej do Ministra Sprawiedliwości poseł wystosował również interwencję do Ministerstwa Infrastruktury. Zwraca w niej uwagę na problem nagminnego fałszowania przebiegu pojazdów proponując wprowadzenie rozwiązań systemowych ograniczających w przyszłości proceder tego typu oszustw.

Do Biura Poselskiego, wkrótce po wystosowaniu interpelacji do MS, wpłynęły dziesiątki maili od osób popierających walkę z nieuczciwymi sprzedawcami pojazdów. Internauci przedstawiali propozycje rozwiązań, w tym funkcjonujące w innych krajach regulacje ograniczające ten proceder.

Niezależnie od skutecznej walki z tego typu oszustwami poprzez prawo karne, systemowym rozwiązaniem problemu nieuczciwych sprzedawców cofających licznik aut mogłoby być wpisywanie przebiegu pojazdu do dowodu rejestracyjnego przy każdorazowym przeglądzie technicznym lub wprowadzanie wskazania licznika do bazy np. w ramach CEPIK. Podobne rozwiązania funkcjonują np. w Szwecji i Holandii.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama