Jest nowy dokument dla kierowców. Dla kogo karta kwalifikacji kierowcy?

Rozporządzeniem ministra infrastruktury wprowadzono nowy dokument dla kierowców. Karta kwalifikacji kierowcy ma stanowić potwierdzenie posiadanych szkoleń wraz z terminem ich ważności.

Od środy 6 kwietnia obowiązuje obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022, które określa m.in. zasady i wymagania dla osób ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

Wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie to element dostosowania polskiego prawa do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej a karta kwalifikacji kierowcy ma poświadczać posiadanie ważnych szkoleń lub przystąpieniu do nich w trakcie kursu.

Chodzi o kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dla osób spoza Unii Europejskiej, którzy chcą pracować jako kierowcy ciężarówek i autobusów.

Reklama

Karta kwalifikacji kierowcy: jakie są warunki jej wydawania?

Nowy dokument wydawany będzie osobom, które nie zamieszkują na stałe terytorium Polski - w ich przypadku potwierdzenie posiadanych kwalifikacji oraz terminu ich ważności widnieje w prawie jazdy (za kodem 95 podana jest data ważności szkoleń).

W przypadku osób ubiegających się o kartę kwalifikacji kierowcy niezbędne jest wypełnienie specjalnego wniosku a także trzeba dołączyć m.in. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, kopię badań o braku przeciwskazań psychologicznych, kopię dokumentów potwierdzających posiadanie świadectwa kwalifikacji oraz kolorową fotografię czy kopię posiadanego prawa jazdy.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ciężarówki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama