Polska chce kształcić samochodowych specjalistów

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie nowych form kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Chodzi o roczne-dwuletnie cykle kształcenia na uczelniach, przygotowujące praktycznie do zawodu w tym sektorze.

Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju, w ramach innowacji społecznych przetestowane zostaną tzw. "krótkie cykle kształcenia" na uczelniach, praktycznie przygotowujące uczestników projektu do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym. Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na ten cel przeznaczone zostanie 20 mln zł.

"Celem jest dostarczanie branży motoryzacyjnej wykwalifikowanych specjalistów, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego" - powiedział, cytowany a komunikacie MR, wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Reklama

Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju, obecnie w Polsce szkoły wyższe nie przyznają kwalifikacji na poziomie 5., stanowiącym pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej (świadectwo maturalne) a szkolnictwem wyższym (dyplom licencjata i inżyniera). Według resortu, poziom ten odgrywa istotną rolę w kontekście poszukiwania zatrudnienia, ponieważ stanowi połączenie zorientowania na rynek pracy z możliwością kontynuowania kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Kształcenie w ramach 5. poziomu odbywa się we współpracy ze środowiskiem pracodawców i umożliwia zdobycie praktycznych kompetencji i umiejętności, które odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, takich jak automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa. Maksymalny poziom dofinansowania to 97 proc.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 15 września do 15 października 2017 r. i będzie prowadzony elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). MR planuje rozstrzygnięcie konkursu w ciągu ok. sześciu miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego jest jednym z ważniejszych elementów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama