Reklama

Ford przydzielił nagrody

20 grudnia odbyła się uroczystość, wieńcząca tegoroczną edycję konkursu Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego. W bieżącym roku, ze względu na klęski żywiołowe, które dotknęły wiele rejonów Polski, Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu nagród na ratowanie zabytkowych obiektów uszkodzonych w wyniku powodzi, nawałnic i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

20 grudnia odbyła się uroczystość, wieńcząca tegoroczną edycję konkursu Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego. W bieżącym roku, ze względu na klęski żywiołowe, które dotknęły wiele rejonów Polski, Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu nagród na ratowanie zabytkowych obiektów uszkodzonych w wyniku powodzi, nawałnic i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Dzięki współpracy z wojewódzkimi konserwatorami zabytków zostało wytypowanych pięć zabytkowych obiektów, które były przedmiotem obrad Jury.

W pracach Jury uczestniczyli: Pan Profesor Maciej Nowicki, Prezes Fundacji EkoFundusz - przewodniczący Jury, Pan Przemysław Czajkowski - koordynator Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska UNDP, Pani Monika Dobrolubow - Communication&Public Affairs Manager, Ford Distribution Sp. z o.o. oraz Pan Zbigniew Kamieński - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska. We wstępnym etapie prac Jury brał udział także Pan Marek Kondrat - aktor.

Reklama

Pierwszą Nagrodę przyznano Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Bogarodzicy w Komańczy na realizację projektu "Prace zabezpieczająco-konserwatorskie drewnianej parafialnej cerkwi w Komańczy uszkodzonej w wyniku wichury 22 lipca 2001 roku". Pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku cerkiew reprezentuje architekturę łemkowskiej grupy etnicznej z terenu północnych Karpat. Posiada dobrej klasy, bogate wyposażenie wnętrza. Uszkodzony w wyniku wichury obiekt wymagał zabezpieczenia i podjęcia prac konserwatorskich przed zimą. Parafia Prawosławna p.w. Opieki Bogarodzicy otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 30.000 zł na te właśnie prace oraz na wzmocnienie zabezpieczenia zabytku przed kradzieżami i dewastacją.

Drugą Nagrodę otrzymał Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa z Puław na realizację projektu "Remont budynku Pałacu Marynki w Puławach". Obiekt, usytuowany w zespole pałacowo-parkowym w Puławach, zbudowany został pod koniec XVIII w. dla Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Zabytek uległ poważnym uszkodzeniom w wyniku nawałnicy-huraganu, jaki przeszedł nad Puławami 4 sierpnia 2001 r. Jurorzy przyznali sumę 50.000 zł na pokrycie znacznej części przewidywanych kosztów drugiego etapu remontu - na naprawę stropu nad pierwszym piętrem, odtworzenie uszkodzonej instalacji elektrycznej, pomalowanie zalanych pomieszczeń oraz remont kominów.

Decydując się na przyznanie laureatowi Drugiej Nagrody sumy większej od tej przeznaczonej dla zwycięskiego projektu, Jurorzy kierowali się skalą zniszczeń obiektów, a co za tym idzie wysokością potrzeb finansowych.

Konkurs Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego organizowany jest od ponad 15 lat - początkowo tylko w Europie, a od dwóch lat obejmuje swoim zasięgiem także kraje Ameryki Południowej oraz Azji. W ramach Konkursu nagradzane są projekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz programy aktywizujące dzieci młodzież w związku z działaniami na rzecz ochrony przyrody. W Polsce Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, fundacji, gmin i szkół. Kilkakrotnie polscy zwycięzcy Konkursu otrzymywali nagrody także w finale europejskim.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: klęski żywiołowe | motor | jury | Ford | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy