Reklama

Firmy motoryzacyjne dostały z budżetu niemal miliard zł!

987,5 mln zł - to nominalna wartość pomocy publicznej udzielonej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2012 r. firmom motoryzacyjnym działającym w specjalnych strefach ekonomicznych. Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej.

Jak wynika z najnowszego, siedemnastego już raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazanego Komisji Europejskiej, spółki nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy, dlatego nadal mogą korzystać ze wsparcia. Firmy korzystały m.in. ze zwolnień z podatku dochodowego, czy umorzenia podatku od nieruchomości. Łączna wysokość otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2012 roku wynosi 987,5 mln zł, w ciągu roku zwiększyła się o 64,9 mln zł.

Najbliżej dopuszczalnego progu jest spółka Isuzu Motors Polska - wartość otrzymanego do tej pory wsparcia wynosi 26 proc. jej kosztów inwestycyjnych. Na drugim miejscu znajduje się Volkswagen Motor Polska - do 30 grudnia 2012 roku otrzymał pomoc w wysokości 16,5 proc. zainwestowanych kwot. Trzeci - Fiat Powertrain Technologies Poland - uzyskał wsparcie w wysokości 15,9 proc. środków przeznaczonych przez spółkę na inwestycje. Najmniejsze wsparcie - na poziomie 1,6 proc. wydatków na inwestycje - otrzymała spółka General Motors Manufacturing Poland - podał UOKiK w komunikacie.

Reklama

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Są to obszary, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy korzystają z pomocy publicznej udzielanej w formie ulg podatkowych - zwolnienia z podatku dochodowego, a duże spółki (zatrudniające ponad 250 osób), które uzyskały zezwolenie na działalność w SSE przed 1 stycznia 2001 roku, z ulg w podatku od nieruchomości. Takie rozwiązanie ma na celu przyciąganie inwestycji do określonych regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, a przez to wpływanie na rozwój poszczególnych regionów kraju.

W wyniku negocjacji poprzedzających przystąpienie do Unii Europejskiej, Polska została zobowiązana między innymi do przekazywania Komisji Europejskiej półrocznych sprawozdań z pomocy udzielonej spółkom z branży motoryzacyjnej, działającym na terenie stref. Są to przedsiębiorstwa, które uzyskały zezwolenie na działalność przed 1 stycznia 2001 roku: Fiat Powertrain Technologies Poland, General Motors Manufacturing Poland, Isuzu Motors Polska oraz Volkswagen Motor Polska. Łącznie zatrudniają ponad 5,8 tys. osób. Zgodnie z nałożonymi na Polskę regulacjami, całkowita wielkość pomocy dla każdej z tych spółek, w związku z realizacją inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, nie może przekroczyć 30 proc. kosztów inwestycyjnych poniesionych przez nie do 31 grudnia 2006 roku, np. na zakup linii produkcyjnej, maszyn czy budowę hal.

PAP

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: wartość

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy