Wyższe kary za brak polisy OC w 2016 roku!

O 6 procent więcej niż obecnie zapłacą kierowcy za brak polisy OC, w 2016 roku. Właściciel samochodu osobowego musi liczyć się z karą w wysokości 3 700 złotych, a ciężarówki 5 550 złotych. Dlaczego kierowcy decydują się na jazdę bez OC? To najczęściej - bo aż w 40 procentach przypadków - wynik nieopłacenia którejś z rat składki za tą polisę i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia, wskazuje najnowszy raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

- Warto zapłacić te dwieście czy trzysta złotych kolejnej raty składki za OC niż ‘wpadać w pułapkę’ rozwiązania umowy ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z przepisami, polisa OC nie przedłuża się automatycznie, gdy właściciel pojazdu nie uregulował  pełnej składki  - zwraca uwagę Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. - Szczególnie,  że od nowego roku rosną również kary za brak tego  ubezpieczenia, a i sam Fundusz - udoskonalając własne narzędzia analityczne oraz informatyczne - coraz skuteczniej identyfikuje właścicieli pojazdów bez OC - podkreśla.

Reklama

Opracowanie UFG pokazuje też, że w 33 procentach wykrytych przypadków braku OC - powodem jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Polisa poprzedniego właściciela auta ważna bowiem jest tylko do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy*. Inne powody to: wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce (13 proc.) czy przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (11 proc.). Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na ważności ubezpieczenia, przede wszystkim przy: płaceniu za polisę w ratach czy przy zakupie używanego pojazdu.

Warto pamiętać, że:

*  tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione;

* obowiązek posiadania ważnego  OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany - bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany;

Dopilnowanie terminów ważności ubezpieczenia jest istotne, szczególnie, że od początku 2016 roku właścicieli pojazdów czekają wyższe sankcje za brak OC (patrz tabela poniżej). Wysokość opłat karnych ustalana jest w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia w danym roku; z kolei dla ciężarówek - trzykrotność. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni  - 20 proc., a do 14 dni - 50 proc. kary podstawowej.

Z szacunków UFG wynika, że około 1 procent pojazdów poruszających się po polskich drogach może nie mieć obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że polisa OC chroni posiadacza pojazdu i kierowcę przed koniecznością oddawania z własnej kieszeni odszkodowania dla ofiar wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem. Świadczenia te wypłaca ofiarom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje z tzw. regresem (zwrot wypłaconych kwot) do sprawcy wypadku i nieubezpieczonego posiadacza. 

Wysokość opłat karnych za brak komunikacyjnego OC w 2016 roku

Kary za brak OC

                               Rodzaj pojazdu mechanicznego  
OkresGradacja          
bez ochrony opłaty/Samochody osoboweSamochody ciężarowe    Pozostałe pojazdy
ubezpieczeniowejrok      
  201520162015201620152016
powyżej 14 dni100%3 5003 7005 2505 550580620
od 3 do 14 dni50%1 7501 8502 6302 780290310
poniżej 3 dni20%7007401 0501 110120120

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy