Reklama

Ulga podatkowa e-TOLL. Kto może z niej skorzystać?

Ulga podatkowa e-TOLL to szansa na zwrot części wydatków poniesionych na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w tym systemie, w tym urządzenia SafeFleet. W nowym systemie poboru opłat e-TOLL zarejestrowanych zostało już ponad 1,62 mln pojazdów. Kto może skorzystać z ulgi podatkowej e-TOLL? Ile wynosi ulga? Odpowiadamy.

Ulga podatkowa e-TOLL. Dla kogo?

System e-TOLL to system poboru opłat za przejazd drogami płatnymi zarządzanymi przez GDDKiA, który w 2021 roku zastąpił dotychczasowy system viaTOLL. Aby z niego skorzystać, niezbędne są urządzenia jak Zewnętrzny System Lokalizacji lub przenośne urządzenie OBU, a ostatecznie aplikacja e-TOLL na urządzeniu mobilnym. 

Reklama

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym obowiązuje od 29 czerwca 2021 roku i jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Kto może skorzystać z ulgi podatkowej e-TOLL? O ulgę mogą ubiegać się te osoby, które:

  • poniosły wydatki na zakup zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego
  • poniosły koszty z tytułu umowy na obsługę takich urządzeń
  • poniosły koszty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy takiego systemu lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której zostały oddane do używania

Na czym polega ulga e-TOLL? W uldze uwzględniane są wydatki i opłaty netto, bez podatku od towarów i usług. Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT).

Ile wynosi ulga e-TOLL?

Maksymalna kwota, którą można odliczyć, stanowi iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Wynik tego mnożenia to wysokość ulgi e-TOLL. Przy tym rachunku należy jednak pamiętać, że liczba systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd, a za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem systemu lub urządzenia.

W praktyce wysokość ulgi e-TOLL zależy od poniesionych wydatków na system lub urządzenie pokładowe. Jeżeli na jedno urządzenie do jednego pojazdu wydatki wyniosły 400 zł, to uprawnia do jego odliczenia w całości (mieści się w limicie 500 zł). W przypadku, gdy wydatek na przykład na jedno urządzenie do jednego pojazdu wyniósł 700 zł, to uprawnia do odliczenia w kwocie 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

Ulga e-TOLL w podatku PIT przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku, albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei ulga e-TOLL w podatku CIT przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9% albo 19% stawki podatku. Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w 2021 roku.

Jak odliczyć ulgę e-TOLL? W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok. W podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty. W przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Ulga e-TOLL może zostać odliczona w rocznym zeznaniu podatkowym za 2021 r. w  PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28 lub PIT-28S. Kwotę odliczenia wykazuje się w załączniku PIT/O, w wierszu 8 w części B z zastrzeżeniem, że w przypadku odliczania ulgi w zeznaniu PIT-28, ulgę wykazuje się bezpośrednio w tym zeznaniu.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: eTOLL | PIT | ulga podatkowa

Reklama

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy