Strefa czystego transportu w całym Krakowie. Znamy nową datę

1 lipca 2025 roku. To nowa data utworzenia na terenie Krakowa strefy czystego transportu. W środę - 19 czerwca - radni miasta Krakowa przesunęli datę wprowadzenia SCT w stolicy Małopolski z 1 lipca 2024 roku na 1 lipca 2025 roku. Co ciekawe, formalnie obowiązuję wciąż wadliwa - zaskarżona przez WSA - uchwała, której zapisy wprowadzają strefę czystego transportu w całym mieście.

W środę - 19 czerwca - Rada Miasta Krakowa, kolejny już raz, zajęła się kompromitującą sprawą strefy czystego transportu, która - przynajmniej teoretycznie - powinna obowiązywać na terenie miasta już od 1 lipca bieżącego roku. Co ciekawe, radni nie zdecydowali się na uchylenie wadliwej - zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - uchwały o wprowadzeniu SCT, a jedynie przesunięcie terminu jej wejścia w życie. 

Zamieszanie wokół strefy czystego transportu w Krakowie. Ciąg dalszy kompromitacji

Przypominamy, że - na wniosek Wojewody Małopolskiego - 11 stycznia 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości odrzucił treść uchwały Rady Miasta Krakowa z 23 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia w mieście strefy czystego transportu. W uzasadnieniu Sąd nie pozostawili suchej nitki na pomyśle objęcia strefą całego miasta wskazując m.in. niezrozumienie przez Radę Miasta Krakowa pojęcia "strefy" i "deficyt merytorycznej argumentacji" mającej przemawiać za takim rozwiązaniem. 

Reklama

Po ogłoszeniu wyroku władze Krakowa deklarowały, że nie zamierzają się od niego odwoływać, ale skargę na jego treść złożyły do NSA lokalne organizacje pozarządowe. W efekcie doszło więc do absurdalnej sytuacji - wadliwa - zdaniem WSA uchwała - formalnie obowiązuje do momentu zajęcia stanowiska przez Naczelny Sąd Administracyjny - tyle, że sam Kraków, ani - tym bardziej jego mieszkańcy - nie są przygotowani na jej wprowadzenie.

Mieszkańcy prosili o strefę w 2026 roku. Będzie od lipca 2025

Na burzliwym posiedzeniu rady miasta 19 czerwca udało się wypracować rozwiązanie pomostowe. Radni - czekając na wyrok NSA - nie unieważnili w całości treści uchwały wprowadzającej strefę czystego transportu na obszarze całego miasta Krakowa od 1 lipca 2024 roku. Zdecydowano się jednak opóźnić jej wejście w życie tak, by sama strefa obowiązywała w mieście od 1 lipca 2025 roku. 

Warto dodać, że pierwotny - proponowany jeszcze na poprzedniej sesji rady miejskiej - projekt autopoprawki zakładał wejście w życie strefy czystego transportu 1 stycznia 2026 roku, bo za taka datą głośno opowiadali się mieszkańcy. Na pytania o zmianę daty obecny na sesji dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek - stwierdził m.in., że jest to wynik "konsultacji wewnętrznych" i "postulatów mieszkańców". W jego opinii daje on również możliwość przeprowadzenia "kampanii informacyjnej" i kolejnych konsultacji społecznych na temat strefy czystego transportu w Krakowie.

STC w Krakowie. Jakie auta nie wjadą do miasta?

Przypominamy, że w pierwotnej (wciąż obowiązującej) wersji uchwały o sct w Krakowie, strefa obejmować ma całe granice administracyjne miasta, co jest ewenementem na światową skalę. Z dokumentu wynika, że - od 1 lipca przyszłego roku - do Krakowa nie będą mogły wjechać samochody, które nie spełniają normy Euro 3 w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli normy co najmniej Euro 5. W pierwszym etapie chodzi o samochody zarejestrowane w Polsce po 1 marca 2023 roku, ale od 1 lipca 2026 roku SCT w Krakowie ma obowiązywać wszystkie auta, niezależnie od daty rejestracji. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Strefa Czystego Transportu w Krakowie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy