Rusza kompleksowy remont drogi nr 79

W środę rozpocznie się kompleksowy remont ul. Katowickiej w Chorzowie. Ważna dla regionu trasa nr 79 była ostatnio zwężana - podczas robót przygotowawczych. Teraz postępujących wraz z pracami utrudnień należy spodziewać się do połowy września.

Chodzi o główną arterię łączącą Katowice, Chorzów oraz Bytom; przebiega nią droga krajowa nr 79.

Prace obejmą niemal całą ul. Katowicką w granicach Chorzowa. Wyłączony z nich zostanie tylko 900-metrowy odcinek na estakadzie przebiegającej nad chorzowskim rynkiem (kapitalny remont estakady przeprowadzono w 2012-2013 r.).

Na wszystkich pozostałych odcinkach należy spodziewać się okresowych zwężeń z czterech pasów do dwóch (ruch będzie prowadzony po jednym pasie w każdym kierunku); na krótki czas mogą być też zamykane, np. w niedziele, niektóre skrzyżowania - z zapewnieniem objazdów.

Reklama

Jak poinformował chorzowski magistrat, prace rozpoczną się na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Chorzów II, mniej więcej od rejonu ul. Polnej (w pobliżu stacji Orlen) do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Najpierw zamknięte zostaną dwa pasy w kierunku Katowic. Wprowadzone zostaną objazdy dla części skrętów z ul. Katowickiej i zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych.

O postępujących wraz z pracami zmianach organizacji ruchu Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) w Chorzowie będzie informował m.in. poprzez aplikacje mobilne, dzięki uczestnictwie w programie Connected Citizens (został uruchomiony w 2014 r. pod kątem aplikacji Waze, która obecnie należy do Google). Program zakłada wymianę danych pomiędzy jego partnerami instytucjonalnymi, kierowcami korzystającymi z aplikacji (Mapy Google, Waze) i społecznością edytorów Waze.

Już w drugiej połowie lipca br. pracownicy chorzowskiego MZUiM zwężali w rejonie rozpoczynających się teraz prac czteropasową jezdnię ul. Katowickiej do dwóch pasów - po jednym w każdą stronę. Chodziło o wymianę części urządzeń kanalizacyjnych.

Zasadnicze prace obejmą teraz nie tylko wymianę nawierzchni ul. Katowickiej, ale też m.in. wzmocnienie jej zewnętrznych części (o które w latach 70. ub. wieku droga została rozbudowana), a także wymianę szeregu podziemnych urządzeń, m.in. w koordynacji z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Urządzenia te mają być odporne na zapadanie się i wgniatanie, m.in. wobec stale rosnącego ruchu. Jeszcze w ostatnich latach w ciągu doby ul. Katowicką przejeżdżało przeciętnie 37-39 tys. samochodów. Teraz jest to już najczęściej ok. 40-42 tys. pojazdów. W wakacje ruch na tej arterii spada o ponad 25 proc., dlatego remont zaplanowano właśnie w tym czasie.

W przetargu na wykonanie robót chorzowski MZUiM wybrał - spośród czterech startujących podmiotów - ofertę z najniższą ceną zaproponowaną przez katowicką spółkę Drogopol, za niespełna 5,3 mln zł brutto.

Ponieważ cena ta - wobec wprowadzonej już w trakcie postępowania potrzeby zwiększenia wzmocnień - przekroczyła pierwotny budżet inwestycji, wynoszący niespełna 4,4 mln zł, a także wobec nieco mniejszej niż wnioskowano dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (miasto uzyskało nieco ponad 2 mln zł), potrzebne środki (ok. 1 mln zł) zostały przesunięte w obrębie funduszy na inwestycje drogowe.

Remont drogi nr 79 w Chorzowie to kolejna tak kompleksowa inwestycja drogowa prowadzona przez to miasto. W ub. roku chorzowski samorząd pozyskał 1,4 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na wymianę nawierzchni niemal całego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w swoich granicach  (droga nr 902 - łączy m.in. Katowice, Chorzów, Zabrze i Gliwice).

Na "średnicówce" wymieniano tylko tzw. warstwę ścieralną nawierzchni; prace na niej mogły więc trwać jedynie osiem dni. Obecne roboty na ul. Katowickiej są rozplanowane do połowy września.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy