Nowy odcinek drogi S3 w okolicach Legnicy

Popołudniu 7 maja (w godzinach od 16:00) zaplanowane zostało wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na odcinku budującej się drogi ekspresowej S3. Zmiana polegać będzie na włączeniu do ruchu części północnej węzła autostradowego Legnica II (docelowo Legnica Południe) i udostępnieniu kierowcom dwóch jezdni S3 na odcinku o długości ok. 6,5 km.

Ruch z autostrady A4 odbywać się będzie dwoma jezdniami, na dwóch pasach, w kierunku Legnicy, do węzła Legnica Zachód przy ul. Chojnowskiej. Na węźle Legnica Południe otwarte zostaną relacje ruchu: Legnica - Wrocław - Legnica oraz Legnica - Jędrzychowice - Legnica. Natomiast część południowa węzła, tj. w kierunku na Jelenią Górę, będzie w dalszym ciągu zamknięta.

Na pozostałym odcinku o długości ok. 15 km, wykonawca planuje przełożenie ruchu z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią. Ruch zostanie przekierowany na odcinku od początku kontraktu (czyli za miejscowością Chróstnik) do węzła Legnica Zachód, z jezdni prawej (zachodniej) na jezdnię lewą (wschodnią). Tam ruch będzie odbywał się dwukierunkowo.

Reklama

Planowane zmiany związane są z etapowaniem robót i umożliwią wykonanie kolejnych prac na istniejącym odcinku DK3 oraz na jezdni zachodniej S3, gdzie wykonawca musi dokończyć roboty nawierzchniowe oraz wykonać oznakowanie poziome. Przy okazji apeluje też do kierowców, aby w poniedziałek 7 maja zwracali szczególną uwagę na nowe oznakowanie i nową organizację ruchu.

Budowa drogi ekspresowej S3 na odc. Nowa Sól - Legnica to odcinek o długości ponad 22 km, którego wykonawcą jest konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Kontraktowy termin zakończenia prac przypada na 15.06.2018 i nie jest on równoznaczny z oddaniem trasy do użytkowania. O terminie oddania do ruchu GDDKiA będzie informować bliżej połowy czerwca. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama