Nowe warunki przetargu na Krajowy System Zarządzania Ruchem

Niższe potencjalne kary umowne dla wykonawców zarządzania ruchem i dłuższy czas naprawy pojawiających się błędów znalazły się w nowych warunkach przetargu na Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - podała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Decyzja o wprowadzeniu zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ramach realizowanego obecnie przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w głównej mierze dotyczy podziału ryzyka finansowego i odpowiedzialności kontraktowej między wykonawców a zamawiającego" - podała w środę GDDKiA.

Jak wyjaśnił PAP rzecznik GDDKiA Jan Krynicki "wcześniej kary za opóźnienia względem harmonogramu były naliczane niezależnie czy wina leżała po stronie wykonawcy, czy była od niego niezależna, obecnie kary będą naliczone, jeżeli wynikną z winy wykonawcy".

Reklama

"Chcemy w ten sposób uniknąć sytuacji sprzed kilku tygodni, dotyczącej przetargu na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, do którego zgłosił się tylko jeden wykonawca i zaproponował dwukrotnie wyższa cenę niż przewidywał kontrakt, bo wycenił wszystkie swoje ryzyka związane z realizacją tego kontraktu"- dodał. 

Wprowadzone przez GDDKiA zmiany dotyczą również optymalizacji części wymagań technicznych. "Zachowując jakość testów uprościliśmy sposób sprawdzania poszczególnych urządzeń znajdujących się w terenie, tj. w pobliżu infrastruktury - poinformował Krynicki. "Ujednoliciliśmy także zapisy dotyczące rozmiarów elektronicznych tablic zmiennej treści" - dodał.

GDDKiA podkreśliła w komunikacie, że wprowadzone zmiany są efektem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom firm ubiegających się o pozyskanie zamówień na realizację projektu.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS). System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia płynności transportu drogowego w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA.

Został zaprojektowany tak, by współpracował i wymieniał dane z innymi systemami, takimi jak chociażby KSPO (Krajowy System Poboru Opłat) czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), a więc był szeroko użytkowany i wykorzystywany dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania administracji państwowej.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro (85 proc. kosztów kwalifikowanych) w ramach instrumentu "Łącząc Europę".


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama