Nowe oferty na budowę kolejnego odcinka Zakopianki

Oferty siedmiu firm na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa, czyli popularnej Zakopianki, rozpatrzy GDDKiA w drodze przetargu. Zadaniem będzie dokończenie prawej jezdni tego odcinka, którą w lipcu porzucił poprzedni wykonawca.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, najniższą cenę zaproponowała firma Strabag Infrastruktura Południe - 74 mln 533 tys. zł, natomiast najwyższą UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe - 91 mln 187 tys. zł.

"Komisja przetargowa rozpoczyna sprawdzanie złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest 99 mln 960 tys. zł. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali także skrócenie terminu realizacji zadania o cztery tygodnie, co oznacza, że chcą zrealizować inwestycję w ciągu ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy" - wyjaśniła rzeczniczka.

Zakres inwestycji obejmuje dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Jak wyjaśniła Mikrut, 17 lipca GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ "mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.".

"Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego. Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót" - wyjaśniła rzeczniczka. Problemem było także rozlicznie podwykonawców, którzy w proteście blokowali Zakopiankę.

Z przetargu na kontynuację budowy wyłączono dokończenie estakady, ponieważ 1 września GDDKiA podpisała umowę na kontynuację tego obiektu z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna. Koszt tych prac został wyceniony na 42 mln 230 tys. zł. Estakada ma być wykonana w ciągu 12 miesięcy i 15 dni.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama